Уважаеми сънародници,
Призоваваме Ви при Вашите пътувания до Република България да се възползвате от възможността да подновите своите български лични документи в МВР.

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НА 1, 6, 24, 27 и 31 МАЙ 2019 г. КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НЯМА ДА РАБОТИ!
По указания на посланик Марин Райков, считано от месец юни 2019 г. в последния петък на месеца, Консулската служба ще обслужва граждани.

THE CONCULAR SECTION WILL BE CLOSED ON  1st, 6th, 24th, 27th and 31st May 2019.

Актуална обстановка по сигурността

Равнището на заплаха от терористично нападение в страната е „висока“ (нападението е много вероятно, но опасността не е непосредствена). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.

Представяме на вашето внимание анкетно проучване на Института за изследване на населението и човека към БАН. Изследването има за цел да направи анализ на причините за емиграция за различните български общности, очертаване на моделите на адаптация, както и генериране на идеи за нови политики от страна на българската държава, насочени към сънародниците ни, които живеят извън страната.
Проучването е анонимно.

Анкетно проучване относно причините за емиграция