Ambassador

H.E. Mr. Tihomir Stoytchev

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

of the Republic of Bulgaria to the Court of St. James’s

Ambassador Tihomir Stoytchev is a career diplomat. From 2016 to 2022 he served as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the United States of America.

Prior to this, Ambassador Stoytchev was Foreign Policy Secretary to the President of the Republic of Bulgaria (2012 – 2016). Mr. Stoytchev served also at the Bulgarian Mission to the European Union in Brussels, Belgium, and as Deputy Chief of Mission and Chargé d’Affaires, a.i. at the Embassy of the Republic of Bulgaria in Washington, D.C.

At the Ministry of Foreign Affairs in Sofia, he served as Permanent Secretary, Director of the Americas Directorate, Head of Department for EU External Relations, International Economics, and Financial Organizations at the European Integration and European Union Directorates.

From June 2023 to April 2024 Ambassador Stoytchev was Deputy Minister of Foreign Affairs.

Mr. Stoytchev earned his M.A. degree at the University of Sofia St. Kliment Ohridski, in Philosophy and History.

 

 

Н. Пр. Тихомир Стойчев

Извънреден и пълномощен посланик

в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Посланик Тихомир Стойчев е дипломат от кариерата. В периода 2016 г. – 2022 г. е Извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ.

От 2012 г. до 2016 г. е Секретар по външната политика на Президента на Републиката. Преди това е бил на задгранична работа в Мисията на Република България към ЕС в Брюксел, отговарящ за отношенията с Европейския парламент, както и в посолството във Вашингтон като заместник-ръководител и временно управляващ на дипломатическото представителство.

В Министерството на външните работи е заемал длъжностите Постоянен секретар, Директор на дирекция „Америка“, Началник на отдел „Външноикономически отношения, бюджет и финансови инструменти на ЕС, международни икономически и финансови организации”, както и Секретар на Комитет II „Вътрешен пазар на ЕС“ в дирекции „Европейска интеграция“ и „Европейски съюз“.

Притежава магистърска степен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалности философия и история.