BREXIT

Съвместен доклад между преговорните екипи на Великобритания и ЕС, относно напредъка по време на фаза 1 от преговорите по член 50 от ДЕС за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Често срещани въпроси, включително на български език, относно договореностите в доклада са публикувани на електронната страница на Европейската комисия.

Информация относно гражданите на ЕС, живеещи на територията на Великобритания, е публикувана на електронната страница на британското правителство на адрес: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Информационна кампания на британското правителство относно правата на гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на Великобритания: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

Документ на британския Хоум офис относно правата на гражданите след Брекзит.