Пътувания

Уважаеми сънародници,

За актуална информация относно пътуванията при настоящата усложнена епидемиологична обстановка, следете сайта на Министерството на външните работи на Република България:

https://mfa.bg/bg/

Коронавирусът – какво да правим? 

Мерки, предприети във Великобритания във връзка с борбата с пандемията от COVID-19:

От 0:01 часа на 5 ноември до 2 декември т. г. в Англия e в сила общонационална карантина, като част от усилията на правителството да се ограничи разпространението на коронавируса.

За периода на общонационалната карантина на живеещите в Англия не е позволено да напускат домовете си, включително да пътуват в чужбина или в Обединеното кралство, освен ако пътуването е поради работа, образование или друга причина, изрично предвидена в закон.

Пътниците, пристигащи в Англия, следва да спазват мерките и ограниченията, които са в сила в страната (https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november) .

Не са разрешени пътувания от и до Англия с цел нощувки и почивки.

Лицата, пребиваващи в Обединеното кралство, които към датата на влизане на новите ограничителни мерки са в чужбина, не е нужно незабавно да се завърнат по домовете си. Независимо от това, е необходимо да се консултират с авиокомпания или туристически оператор относно условията за тяхното връщане.

Когато лице има симптоми на коронавирус, поставено е под карантина поради проявени симптоми на коронавирус, споделя домакинство или балон за подкрепа с някого, който има симптоми на коронавирус или има препоръка от Националната здравна служба да бъде под карантина не трябва да предприема пътувания.

Глобата за нарушаване на правилата относно карантината започва от £ 1000 и може да достигне до £ 10 000 при повторни нарушения или сериозни нарушения.

Пътувания от и до Уелс не са позволени, освен ако не е налице основателна причина за това (по работа, завръщане в дома или др. причина, предвидена в закон). В страната пътуванията също са ограничени само до такива, които са належащи, като полагане на грижи за друго лице, поради работа, когато не е възможно тя да се извършва от разстояние и други, определени в закон. Ограниченията са в сила до 9 ноември т.г.

В Северна Ирландия не трябва да се предприемат неналежащи пътувания.

В Шотландия е препоръчително да не се предприемат пътувания в чужбина ако не е налице основателна причина за това. Прилагат се правилата за поставяне под карантина за пристигащите в страната лица, описани по-долу.

За пристигащите в Обединеното кралство пътници е въведена задължителна 14-дневна карантина.

Всички пътници, пристигащи в Обединеното кралство, трябва да попълнят онлайн формуляр (Public Health passenger locator form) 48 часа преди тяхното пътуване, в който да предоставят данни за контакт, маршрут на пътуването и адрес, на който ще отседнат/прекарат периода на карантината. 

Формуляри, попълнени на ръка, не се приемат. Задължително трябва да се използва онлайн приложението https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form?_ga=2.70664089.803416869.1601285319-1336763856.1597417590&_gac=1.69322914.1600769186.CIe9-ffB_OsCFRjvGwoddisLcQ .

След попълването на формуляра ще лицата ще получат потвърждение на електронната поща с прикачен към него документ. Необходимо е този документ да бъде запазен на мобилния телефон или да бъде принтиран преди пристигане. Той трябва да се представи при пристигане в Обединеното кралство, за да може граничните служители да сканират QR кода на документа и да проверят дали формулярът е попълнен успешно.

В случай че такъв формуляр не е попълнен, може да бъда наложена глоба от £ 100 или повече при последващо нарушение. Също така може да не се допусне влизане в страната (с изключение на лицата, които са  британски граждани или пребивават в Обединеното кралство).

Попълването на онлайн формуляра не е задължително за пристигащите от Общата пътническа зона, ако те са били 14 дни или повече в тези страни/територии.

Предвидени са изключения от задължението за 14-дневна карантина и попълване на онлайн формуляра за локализиране за определени категории лица. Информация относно изключенията: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

АНГЛИЯ

Всички пристигащи в Англия подлежат на 14-дневна карантина.

14-дневният период започва от деня, следващ деня на пристигане.

По отношение на Англия изключение от това правило е предвидено за пристигащите в Англия от Общата пътническа зона или някоя от страните или териториите, посочени в списъка, публикуван на интернет страницата на правителството: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

Под карантина също така ще бъдат поставени и пътниците, пристигащи от страните, посочени в гореспоменатия списък, ако са посетили или са имали транзитна спирка в страна, извън списъка, в периода от 14 дни преди пристигането си в Англия. 

Пътниците трябва да попълнят онлайн формуляр (Public Health Passenger Locator Form) в рамките на 48 часа преди тяхното пътуване, в който да предоставят данни за контакт, маршрут на пътуването и адрес, на който ще отседнат/прекарат периода на карантината. 

След попълването на формуляра ще получат потвърждение на електронната си поща, с прикачен към него документ. Необходимо е този документ да бъде запазен на мобилния телефон или да бъде принтиран преди пристигане. Той трябва да се представи при пристигане в Англия, за да може граничните служители да сканират QR кода на документа и да проверят дали формулярът е попълнен успешно.

Повече информация относно попълването на формуляра за локализиране може да бъде намерена на: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

14-дневната карантина не е задължителна за определени категории лица. Списък с изключенията е публикуван на интернет портала на британското правителство: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

При неспазване на правилата за карантината може да бъде наложена глоба от £ 1000. Ако не бъде предоставена коректна информация във формуляра за локализиране  или същият не бъде актуализиран в предвидените за това случаи, например при промяна на адреса за периода на карантината – може да бъде наложена глоба до £ 3200.

Препоръчва се при пътуване до крайната дестинация пристигащите пътници да избягват използването на обществен транспорт, освен ако нямат друга възможност за придвижване. При използването на обществен транспорт пътниците, които следва да бъдат под карантина, трябва да ползват покритие за лице и да спазват социална дистанция от 2 метра.

Карантината следва да бъде прекарана на едно място, а именно посоченото във формуляра за локализиране.

Това може да включва:

 • Собствено жилище
 • При приятели или семейството
 • Хотел или друго място за временно настаняване.

През периода на карантината не е позволено да се ходи на работа или на училище, както и да се посещават публични места. Не трябва да се ходи на  пазар. При необходимост от закупуване на хранителни и др. продукти или медикаменти, същите трябва да се закупуват с доставка до дома или близки или познати да ги доставят.

Само при определи обстоятелства е разрешено напускането на мястото, където лицето е под карантина:

 • за да се напуснете Англия
 • при нужда от спешна медицинска помощ (или когато лекар е препоръчал медицинска помощ)
 • при нужда от спешен достъп до ветеринарни услуги (или по съвет на ветеринарен хирург)
 • при изключителни обстоятелства (като описаните по-долу)
 • за изпълнение на законово задължение, като участие в съдебно производство
 • за да се избегне нараняване или заболяване или да се избегне риск от увреждане
 • посещение на погребение на член на семейството или на някого, с когото лицето живее
 • посещение на умиращ или тежко болен член на семейството или на някого, с когото лицето живее.

Изключителни обстоятелства, при които може да се напусне мястото, където лице е под карантина, могат да бъдат:

 • достъп до стоки от първа необходимост, като храна и лекарства, когато не може да бъдат доставени;
 • достъп до критични обществени услуги, включително социални услуги и услуги, предоставяни на жертви (като жертви на престъпление);
 • преместване на различно място за прекарване на карантината, когато вече не е възможно лицето да остане там , където е и др. В този случай следва да се попълни отново онлайн формуляра за локализиране (Public Health Passenger Locator Form).

Повече информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk

УЕЛС

Всички пристигащи в Уелс подлежат на 14-дневна карантина.

Изключение се допуска за пристигащите от:

 • Англия, Шотландия и Северна Ирландия
 • Англо-нормандските острови /Ченъл Айлъндс/
 • Остров Ман
 • Страните и териториите от списъка, публикуван на интернет портала на правителството: https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html

Под карантина също така ще бъдат поставени и пътниците, пристигащи от страните, посочени в гореспоменатия списък, ако са посетили или са имали транзитна спирка в страна, извън списъка, в периода от 14 дни преди пристигането си в Уелс. 

При неспазване на задължението за карантина може да бъде наложена глоба, като при първо нарушение тя е в размер на £ 60, като за всяко следващо нарушение нейният размер се удвоява както следва: за второ нарушение – £ 120, за трето – £ 240 и т.н.

14-дневната карантина не е задължителна за определени категории лица. Списък с изключенията е публикуван на  интернет портала на правителство: https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html

Необходимо е пътниците да попълнят онлайн формуляр 48 часа преди тяхното пристигане, в който да предоставят данни за контакт, маршрут на пътуването и адрес, на който ще отседнат/прекарат периода на карантината.

ШОТЛАНДИЯ

Пристигащите в Шотландия се поставят под 14-дневна карантина, с изключение на тези, които пристигат от Общата пътническа зона  и страните и териториите, посочени в списъка, публикуван на интернет страницата на правителството:

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/exemptions/ .

Под карантина също така, ще бъдат поставени и пътниците, пристигащи от страните, посочени в гореспоменатия списък, ако са посетили или са имали транзитна спирка в страна, извън списъка, в периода от 14 дни преди пристигането си в Шотландия. 

Пътниците трябва да попълнят онлайн формуляр (Public Health Passenger Locator Form) 48 часа преди тяхното пътуване, в който да предоставят данни за контакт, маршрут на пътуването и адрес, на който ще отседнат/прекарат периода на карантината. 

При неспазване на тези законови изисквания може да бъде наложена глоба в размер до £ 5 000 и съдебно производство при сериозни нарушения.

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Всички пристигащи в Северна Ирландия подлежат на 14-дневна карантина, с изключение на тези, които пристигат от Общата пътническа зона  и страните и териториите, посочени в списъка, публикуван на интернет страницата на правителството:

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exemptions

Предвидено и изключение от 14-дневната карантина за някой категории лица и сектори. https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/sectoral-exemptions/

Пътниците трябва да попълнят онлайн формуляр (Public Health Passenger Locator Form) 48 часа преди тяхното пътуване, в който да предоставят данни за контакт, маршрут на пътуването и адрес, на който ще отседнат/прекарат периода на карантината.

При неспазване на задължението за попълване на формуляра за локализиране (Public Health Passenger Locator Form) може да бъде наложена глоба в размер на £ 60, а при напускане без основателна причина на мястото, където лицето прекарва периода на карантина – £ 1 000 .

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, както и страните и териториите, за които е предвидено изключение от карантина, се актуализират периодично и е необходимо преди предприемане на пътуване да се следи за актуална информация на интернет страниците на британските институции.

 Въведени мерки по отношение на влизане и излизане на транспортни средства (включително такива при транзитно преминаване)  в страните на акредитацията Ви и допълнителна такава (ако имате).

 

Предвид специфичното географско разположение на Обединеното кралство не са въведени специфични мерки по отношение на влизане и излизане на транспортни средства.

Към настоящия момент единствената сухопътна граница на страната /между Ирландия и Северна Ирландия/ е отворена за превозни средства.

Няма рестрикции за транзитни пътувания през територията на Обединеното кралство.

Към настоящия момент Обединеното кралство временно прилага по-свободен режим по отношение на почивките на водачите на тежкотоварни камиони в съответствие с чл. 14 /2/ от Регламент 561/2006 г.

Предложения за алтернативни маршрути за завръщане в България (отворени ГКПП към съседни държави) граждани в случаите на пълно или частично затваряне какви са възможните обходни маршрути (сухопътни, въздушни и морски). За момента няма затворени ГКПП.

 

 

 

 

Въведени карантинни/ограничителни мерки за гражданите.
От 5 ноември до 2 декември т. г. в Англия е в сила общонационална карантина

Новите мерки и ограничения, които следва да се спазват през този период, са регламентирани със закон, като съответните органи, включително полицията, имат правомощия да следят за прилагането на закона – включително чрез налагане на глоби и разпръскване на събирания.

Мерките включват следните правила и ограничения:

Гражданите трябва да останат по домовете си.

Това означава, че не трябва да напускат дома си или да прекарват време извън дома си, освен в определени случаи, а именно:

 • за достъп до образователни услуги, като посещение на детски градини, училища, университети, когато обучението е присъствено;
 • за работа, когато работното място остава отворено и естеството на работа не позволява тя да се извършва от разстояние (включително ако се касае за работа в дом на други хора); предоставяне на доброволни или благотворителни услуги, когато това не може да направено от вкъщи;
 • за спорт и физическа активност на открито или посещение на обществени места на открито, с лица, които са членове на същото домакинството или балона за подкрепа или в случаите когато лицето е само – с 1 човек от друго домакинство;
 • по медицински причини или за предотвратяване или избягване на риск от нараняване или увреждане, като домашно насилие;
 • за пазаруване на стоки от първа необходимост, например храна и лекарства; за вземане на стоки, поръчани с услуга “click and collect”, за получаване или депозиране на пари или за достъп до критични обществени услуги;
 • за изпълнение на законови задължения или извършване на дейности, свързани с покупка, продажба, отдаване под наем или наемане на имот;
 • за посещение на членовете на съответния балон за подкрепа или за полагане  на  грижи за уязвими хора; за полагане на неформални грижи за деца за деца под 13 години, като част от балон за грижи за деца, за оказване на спешна помощ, за участие в група за подкрепа (до 15 хора);
 • за посещения на места за поклонение за индивидуална молитва, погребение; за посещение на гробище.

Този списък не е изчерпателен. Обстоятелствата, при които е позволено да се напуска дома, са изрично предвидени в закон: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1200/pdfs/uksi_20201200_en.pdf

Спазване на социална дистанция 

Времето, прекарано извън дома, трябва бъде сведено до минимум. Следва да се спазва социална дистанция от 2 метра или 1 метър, но при използване на допълнителни предпазни мерки при общуване с хора, извън домакинството или балона за подкрепа.

Ръцете трябва да се мият редовно и в продължение на 20 секунди.

Покритие за лице трябва да се носи в затворени помещения, където социалното дистанциране може да бъде затруднено, и където са възможни контакти с лица, с които не се общува обичайно.

Срещи със семейството и приятели

Не са позволени социалните събирания на закрито със семейство или приятели, освен ако те не са част от едно домакинство или балон за подкрепа.

Позволени са спортът на открито и посещенията на обществени места на открито с лица, с които лицето живее, с членове на балона за подкрепа или когато лице е само – с 1 човек от друго домакинство. Деца под 5 години, както и хора с увреждания, които се нуждаят от денонощна грижа, не се включват в лимита за двама души, които могат да се срещат навън.

Обществените места на открито включват:

 • квартални улици, паркове, плажове, провинция,
 • обществени паркове и площадки,
 • градини;
 • детски площадки.

Не са позволени социалните събирания в частни градини.

Ограничителни мерки спрямо бизнеса

За да се намали социалния контакт и съответно да се ограничи разпространението на коронавируса, се затворят следните бизнеси и помещения:

 • магазини, които не продават стоки от първа необходимост, включително, но не само магазини за дрехи и електроника, шоуруми за превозни средства, туристически агенции, аукционни къщи, шивашки ателиета, автомивки и др.
 • места за забавление като театри, концертни зали, кина, музеи и галерии, казина, игрални центрове и аркади за възрастни, бинго зали, концертни зали, зоологически градини, ботанически градини, боулинг зали, водни и тематични паркове;
 • заведения, като кафенета, ресторанти, пъбове, барове и социални клубове; с изключение на тези, предлагащи храна и напитки за вкъщи (до 22:00; и без алкохол), click and collect, доставка по домовете
 • места за настаняване, като хотели, хостели и къщи за гости и къмпинги, освен при специфични обстоятелства, като например: когато те са основно място за пребиваване, поради невъзможност за прибиране в дома, за настаняване на бездомни и  лица, които не могат да се приберат в своя дом или се налага да останат поради работа.
 • места за развлекателни и спортни дейности, като развлекателни центрове и фитнес зали, басейни, тенис и баскетболни игрища, голф игрища, фитнес и танцови студия, стени за катерене, стрелба с лък, шофиране и стрелбища;
 • места, на които се предлагат услуги за персонална грижа, като фризьорски салони, козметични студиа, студиа за маникюр и педикюр, студиа за татуировки, спа центрове, салони за масаж, студиа за пиърсинг, немедицинска акупунктура и солариуми.

Хранителните магазини, супермаркетите, градинските центрове и някои други търговци на дребно, предлагащи стоки от първа необходимост и услуги, могат да останат отворени, при спазване на насоките за защита от Covid -19.

Магазините, които не продават стоки от първа необходимост, могат да продължат да работят, но само предоставяйки стоки чрез доставка до клиента и чрез услугата „click and collect“.

Отворени остават също така банки, погребални агенции, перални и химическо чистене, медицински и стоматологични услуги, ветеринарни и зоомагазини, магазини за селскостопански консумативи, места за съхранение и разпространение, паркинги, обществени тоалетни, детски площадки на открито и други изрично определени с закон.

Определени места/помещения ще могат да останат отворени за някой специфични дейности, като например грижи за деца и групи за подкрепа. Групите за подкрепа, които са официално организирани да предоставят взаимопомощ, терапия или друга форма на подкрепа и при които е от съществено значение лично присъствие, могат да продължат своята дейност с максимум до 15 участници. Тук се включват групи за подкрепа на жертви на престъпления, зависими от наркотици и алкохол, нови родители и настойници, хора с хронични заболявания, хора, изправени пред проблеми, свързани с тяхната сексуалност или пол, и тези, които са претърпели загуба.

Съдилищата, службите за гражданска регистрация, службите за паспортни и визови услуги, здравните служби и общопрактикуващи лекари остават отворени.

По отношение на сватбите, гражданските партньорства, религиозните служби и погребения ще важат следните правила:

На погребенията могат да присъстват максимум 30 души, като се препоръчва да присъстват само семейството и близки приятели. Свързани церемониални събития, като например поставяне на надгробни плочи и разпръскване на прахта, също могат да продължат в присъствие на максимум 15 души, при спазване на правилата за социална дистанция.

Провеждането на сватби и церемонии по гражданско партньорство няма да се провеждат, освен при изключителни обстоятелства (например: когато някой от партньорите е тежко болен и не се очаква да се възстанови („сватба на предсмъртното легло“). Тези сватби са ограничени до 6 души.

Местата за поклонение ще бъдат затворени, освен когато се провежда:

 • погребение
 • излъчване на актове на поклонение
 • индивидуална молитва
 • грижи за деца или е към тях има изградено училище
 • основни доброволни и обществени услуги, като кръводаряване или банки за храна
 • други дейности, като някои групи за подкрепа.

Относно ходенето на работа:

За да се овладее разпространението на коронавируса, всеки, който може да работи ефективно от вкъщи, трябва да го направи. Когато хората не могат да направят това (например работят в критична национална инфраструктура, строителство или производство), те трябва да продължат да пътуват до работа / да присъстват на работното си място.

Служителите от публичния сектор, предоставящи основни/съществени услуги, включително образователни институции, трябва да продължат да работят при спазване на насоките за защита от Ковид-19.

Образование, училища, колежи, университети

Училищата, колежите и университети оставят отворени при спазване на всички необходими защитни мерки.

Университетите и образователните институции за възрастни трябва да обмислят преминаване към онлайн обучение, където е възможно.

Студентите, живеещи в университетите, не трябва да предприемат пътувания между постоянния си дом и студентския дом по време на семестъра. Трябва да се връщат у дома само в края на срока – за Коледа.  Допълнителни насоки за края на срока ще бъдат публикувани допълнително.

Родителите все още ще имат достъп до някои детски заведения и други дейности, свързани с предоставяне на грижи за децата, когато това е обосновано, за да се даде възможност на родителите да работят или да починат.

На лицата, които са определени по медицински показания като клинично изключително уязвими на коронавирус – т.е. тези със специфични сериозни здравословни състояния се препоръчва да останат в къщи колкото е възможно повече време и да работят от дома.

Пътуване:

Живеещите в Англия, не трябва да пътуват в чужбина или в Обединеното кралство, освен при разрешените от закона  причини, като:

 • пътуване до работа, когато не е възможно работа от разстояние;
 • пазаруване на стоки от първа необходимост;
 • образование и грижи за други лица;
 • посещение на член на балона за подкрепа или балона за грижа за деца;
 • посещение на болница, общопрактикуващ лекар или други медицински заведения или посещения в случай на злополука или притеснения относно здравословното състояние;
 • спорт или отдих на открито;
 • посещение на ветеринар.

Трябва да се избягват всички несъществени пътувания с частен или обществен транспорт.

В случай че се налага пътуване, препоръчително е да то да бъде ограничено, да се ходи пеш или да се ползва велосипед, където е възможно, или пътуването да се планира предварително, за да се избягват натоварените часове и обществения транспорт.

Няма да се позволени нощувки и почивки далеч от основни жилища, включително почивки в Обединеното кралство и в чужбина. Това включва престой във втори дом, или престой с лице, извън домакинството или балона за подкрепа. Допустими са изключения, например в случаи на престой далеч от дома с цел работа, настаняване с цел присъствие на погребение или свързано възпоменателно събитие, на лица, които са бездомни, на елитни спортисти и техните треньори или родител, ако лицето е под 18 години и др.

Когато лице има симптоми на коронавирус, поставено е под карантина поради проявени симптоми на коронавирус, споделя домакинство или балон за подкрепа с някого, който има симптоми на коронавирус или има препоръка от Националната здравна служба да бъде под карантина не трябва да предприема пътувания.

Подробна информация за мерките в сила от 5 ноември т.г. може да бъде намерена на сайта на британското правителство:

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november

Всички насоки на правителството относно мерките и рестрикциите, наложени във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://www.gov.uk/coronavirus

УЕЛС

В Уелс е въведена кратка общонационална карантина, за да се възстанови контрола над коронавируса. Въведени са редица ограничителни мерки, които действат на територията на Уелс от 18:00 ч., 23 октомври до 00:01 ч., 9 ноември 2020 г.

Основни ограничителни мерки:

Хората трябва да останат по домовете си.

Допустимо е напускане на дома, но при изключително ограничен кръг причини и обстоятелства, като например:

 • за закупуване на стоки от първа необходимост;
 • за достъп до образователни услуги, като посещение на детски градини, училища, университети, когато обучението е присъствено;
 • за работа, когато работното място остава отворено и естеството на работа не позволява тя да се извършва от разстояние (включително ако се касае за работа в дом на други хора);
 • за спорт и физическа активност на открито или посещение на обществени места на открито с лица, които са членове на същото домакинството или балона за подкрепа;
 • по медицински причини или за предотвратяване или избягване на риск от нараняване или увреждане;
 • за посещение на  членовете на съответния балон за подкрепа или за полагане  на  грижи за уязвими хора и др.

Обстоятелствата, при които хората могат да напускат домовете си, са публикувани на интернет страницата на правителството: https://gov.wales/coronavirus-firebreak-frequently-asked-questions#section-53249

Пътуването е ограничено само до належащи пътувания, например за полагане на грижи за друго лице или за служебни цели, когато не е възможно работа от вкъщи.

Пътуването в чужбина е разрешено само на лицата, които имат основателна причина за това.

Не са позволени посещения на други домакинства и срещи с лица, които не са членове на същото домакинство.

Срещите и събиранията на открито и закрито с лица, които не са членове на същото домакинство за забранени, освен при много ограничени кръг от обстоятелства, като предоставяне или получаване на грижи.

В случите, когато родителската отговорност е споделена, съществуващите договорености между родителите могат да продължат своето действие и детето да посещава двамата родители.

Някои бизнеси и места, включително барове, ресторанти и повечето магазини трябва да се затворят.

Ресторанти, барове и кръчми, включително в хотели и клубове на членове трябва да затворят. По изключение могат да продължат да предоставят храна по домовете.

Всички търговци на дребно трябва да затворят, с изключение на магазините, предлагащи стоки от първа необходимост, аптеките, ветеринарните кабинети и зоомагазини, болници и др. лечебни заведения, банките, пощенските станции, бензиностанциите и др. (https://gov.wales/closure-businesses-and-premises-coronavirus-covid-19)

Образование

Основните училища и детските заведения могат да останат отворени. Средните училища и колежите могат да осигурят обучение онлайн само за седмицата след срочната ваканция. Университетите могат да продължат своята дейност при спазване на насоките на правителството, за да осигурят образование на своите студенти.

Покритията за лице продължават да бъдат задължителни в закритите публични пространства, които остават отворени, включително в обществения транспорт и в такситата. Насоките на правителството относно носенето на покритие за лице остават в сила.

При нарушаване на тези мерки може да бъде наложена глоба в размер на £ 60, като за всяко последващо нарушение нейният размер се удвоява до достигане на £ 1,920.  Може също така да бъде образувано наказателно производство и ако лицето бъде признато за виновно, може да бъде осъдено да заплати глоба, чийто размер не е ограничен.

ШОТЛАНДИЯ

От понеделник, 2 ноември т.г., за всяка област на Шотландия ще се прилага определено ниво на защита от Ковид-19. Тези нива са 5 и включват различен набор от мерки и рестрикции.

Основно мерки и ограничения за различните нива на защита от Ковид-19.

Ниво 0

Позволени са срещи и събирания на закрито с до 8 души от до 3 домакинства (ограничени изключения), на открито – до 15 души от до 5 домакинства.

Ниво 1

Позволени са събирания от социален характер в частни домове с до 6 души от максимум 2 домакинства.

Ниво 2

Не са позволени събирания от социален характер в частни домове с хора от други домакинства, освен ако те не са част от „разширено домакинство“. Това правило важи за всички, включително за децата.

На открито (градини в частни домове и публични места) са позволени събирания до 6 души от не повече от 2 домакинства.

Ресторантите, пъбовете и баровете могат да продават алкохол само с основна храна и до 20:00 часа.

Ниво 3

Продажбата на алкохол на открито и закрито е забранена. Ресторантите, пъбовете и кафенетата могат да работят до 18:00 ч. и да предлагат само храна и безалкохолни напитки.

Ниво 4

Затварят се всички магазини и търговци на дребно, с изключение на тези, предлагащи стоки и услуги от първа необходимост.

Училищата остават отворени.

Повече информация относно мерките и рестрикциите за отделните нива на защита  може да бъде намерена на:

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/pages/overview/

Справка по пощенски код относно това,  кое ниво на защита от Ковид-19 е в сила за съответните райони, може да бъде извършена на следния линк: https://www.gov.scot/check-local-covid-level/

Правилата относно носенето на покритие за лице и тези относно спазването на социална дистанция остават в сила.

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

От 16 октомври т.г. в Северна Ирландия се въвеждат нови мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса. Те ще бъдат в сила за 4 седмици и неспазването им ще бъде санкционирано с налагане на глоба.

Основни мерки и рестрикции:

Необходимо е да се спазва социална дистанция от 2 метра.

Не е позволено събирането на различни домакинства на закрито в частни домове, освен в предвидените в закона случаи.

Позволени са срещи и събирания на открито в частни градини на не повече от 6 души от две домакинства, като лицата под 12-годишна възраст не се вземат предвид по отношение на тази ограничителна мярка.

Позволени са срещите на открито и закрито, извън частните домове, на не-повече от 15 души, при спазване на правилата за социална дистанция. Ограничението до 15 души не се прилага по отношение на събирания от определен характер, включително организиране на културни, развлекателни, образователни, социални, религиозни или с политически цели и спортни дейности или за спортни събития или дейности организирани от лица, имащи право да организират и ръководят такива събития и събирания.

Трябва да се избягват всички несъществени пътувания.

Задължително е носенето на покритие за лице на всички обществени места, в които се предлагат стоки или услуги за продажба или наемане, като магазини, търговски центрове, аптеки, къщи за недвижими имоти, химическо чистене и др. Това включва и увеселителните заведения, като кръчми, барове, кафенета и ресторанти, освен в случаите когато е предвидено изключение за това.

Задължително е носенето на покритие за лице от всички пътници и персонала в обществения транспорт, на спирките на обществения транспорт и в закрити зони на фериботите и на откритите зони, където не е възможно спазването на социална дистанция от 2 метра.

Допълнително информация относно правилата за носене на покритие за лице и предвидените изключения от тях може да намерите на: https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-face-coverings

Посещенията в болниците са ограничени, като се предвидени изключения от това правило за придружаване на дете, за пациенти с димения, когато партньорът ражда и др.

Ресторантите, кръчмите и баровете могат да останат отворени за консумация на храна и безалкохолни напитки.

Хотели, къщи за гости и други места за настаняване могат да работят, но при определени ограничения. Нощувка може да се осигури за вече настанените, за целите, свързани с работата, на уязвими хора, на тези в извънредни ситуации и лицата, които не могат да се върнат на основния си адрес.

Музеи, галерии и други исторически и културни обекти са затворени.

Затворени са бинго залите, кината, увеселителните паркове, боулинг зали и др.

Секторът на търговията на дребно остава отворен.

Подробна информация относно мерките и рестрикциите, които са в сила за Северна Ирландия, могат да бъдат намерени на следния линк :

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you

Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

 

Не са известни.

 

 

 

 

ВАЖНО!
Пътуващите през Франция български граждани трябва да носят в себе си попълнен документ – International Travel Certificate to Mainland France. Гражданите също така следва да разполагат в себе си с документ, удостоверяващ адреса – крайна дестинация на предприетото пътуване. Минимално изискване е лицата да могат да покажат адреса, посочен на личните карти на лицата, но се препоръчва, ако пътуващите разполагат с допълнителни документи за адресна регистрация, да ги носят със себе си.