БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ЛОНДОН НАПОМНЯ

Обръщаме изрично внимание, че Посолството на Република България в Лондон не ползва услугите на нарочни посредници (платени или безвъзмездно), които да са ангажирани да осигуряват достъп до консулските  услуги, предоставяни от Посолството. Българските граждани не се нуждаят от посредници, за да комуникират и да ползват консулските услуги на  българското дипломатическо представителство в Лондон. Никой не е упълномощаван  от Посолството да извършва подобна посредническа дейност, нито има основание да получава от българските граждани заплащане за подобна „услуга“, като извършването на заплащане или събиране на парични средства от такива лица по никакъв начин не е предпоставка, изискване  или гаранция  за получаване на консулски услуги.

 

Единствените суми които се дължат за консулски услуги са нормативно определените държавни такси по  ТАРИФА No 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси и по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, като няма нормативно основание  да бъдат давани или  получавани суми  от трети лица за предоставяне на консулски услуги.