Пътуване до България – Travel to Bulgaria

Важно съобщение за отпътуващите от Великобритания!!!

Считано от 08.03.2021 г. всички отпътуващи от територията на Англия са длъжни да попълват декларация относно целта на пътуване.
Законово разрешените причини за международни пътувания включват:
– работа;
– доброволчество;
– образование;
– медицински причини или т.н. compassionate grounds ( действия, изразяващи загриженост или притеснение за  други лица);
– сватби, погребения и събития, свързани с тях.

https://www.gov.uk/government/news/mandatory-form-for-international-travel-launched-to-prevent-illegal-trips

Прилагаме интернет връзка към Декларацията, като препоръчваме да бъдат прочетени указанията в декларацията, както и информацията на намиращите се в нея интернет връзки към правителствения сайт:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967118/declaration-form-for-international-travel.pdf

Полетата за попълване на декларацията се намират на втора и трета страница от PDF файла (който достигате като използвате горната интернет връзка).

Попълнената форма трябва да е разпечатана на хартия или да е налична на телефона Ви.

Пътниците може да бъдат помолени да представят доказателство относно причината за пътуване. Не е необходимо декларацията да бъде попълнена лично от лицата на възраст под 18 години и тези, които нямат капацитет сами да я попълнят. В случай, че пътуват придружени от възрастен, който отговаря за тях, той трябва да попълни отделно копие на декларацията от тяхно име. При непопълване на декларацията на нарушителите може да бъде наложена глоба.

 

Считано от 02.02.2021 г. до 30.04.2021 г. временно се забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство,  през всички гранични пунктове.

Забраната НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ и членовете на техните семейства и всички останали категории, подробно изброени в т.2 на Заповедта на Министъра на здравеопазването на Република България – РД-01-74/ 01.02.2021.

Целият текст на Заповедта на министъра на здравеопазването вижте тук:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/01/zapovedrd-01-74-01-02-2021.pdf

От 02.02.2021 г. българските граждани и членовете на техните семейства, които пристигат от Великобритания, ще трябва да се самоизолират за десетдневен период, ако не представят доказателства за отрицателен PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането. Ако представят такъв тест са освободени от карантина.

Същите, ако представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в България изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19,  в срок до 24 часа от представяне на документа ще бъдат освобождавани от наложената карантина с Предписание на Директора на съответната РЗИ.

НЯМА изискване на българските власти  да бъдат представени  доказателства за отрицателен PCR тест от българските граждани и  членовете на техните семейства, като  условие за качване на самолета и осъществяване на полета до България.

В тази насока прилагаме писмо на посланик Марин Райков до ръководствата на авиокомпаниите, извършващи превоз на пътници от Великобритания до България, в което  е разяснено, че не са налице ограничения, свързани с наличието и представянето на отрицателен Ковид-19 тест от българските граждани, за да бъдат качени на полет до България. Препоръчваме на пътуващите да имат принтирано на хартиен носител копие на това писмо, като го представят при евентуални проблеми, свързани с тълкуването на Заповедта на министъра на здравеопазването.

http://bulgarianembassy-london.org/wp-content/uploads/2020/03/Letter-from-the-BG-Ambassador-29.01.2021.pdf

 

 С оглед изпълнение на въведените изисквания в  Заповед на Министъра на здравеопазването на Република България – РД-01-74/ 01.02.2021. относно лицата, на които е разрешено влизането на територията на Република България  граничен здравен контрол се осъществява на следните гранични контролно пропускателни пунктове (ГКПП) в страната:

 • ГКПП Видин
 • ГКПП Връшка чука
 • ГКПП Гюешево
 • ГКПП Дуранкулак-Вама Веке
 • ГКПП Златарево-Ново село
 • ГКПП Илинден-Ексохи (на разположение)
 • ГКПП Калотина
 • ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
 • ГКПП Капитан Петко войвода-Орменион (на разположение)
 • ГКПП Кулата-Промахон
 • ГКПП Летище Бургас
 • ГКПП Летище Варна
 • ГКПП Летище-Пловдив
 • ГКПП Летище София (Терминал 1 и Терминал 2)
 • ГКПП Маказа-Нимфея (на разположение)
 • ГКПП Малко Търново
 • ГКПП Русе-Дунав мост
 • ГКПП Станке Лисичково
 • ГКПП Стрезимировци (на разположение)

Всички лица, извън посочените в заповедта изключения (водачи на автобуси, извършващи международен превоз на пътници; водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България; членове на екипажите на плавателни съдове; членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства; лицата, които преминават транзитно през територията на Република България и погранични работници, независимо от тяхното гражданство) освободени от изискванията за лабораторно изследване, респ. карантина следва да се насочват за влизане в България през посочените ГКПП.

 ****************************************************************************************

Between 29.01.2021 until 30.04.2021 there is a temporary ban on entry in the territory of the republic of Bulgaria for all persons, irrespective of their nationality, using any and all border crossing points and any and all means of transport (air, marine, railway or road transport).

The ban shall not apply to:

Bulgarian nationals and their family members and life partners*.

*Life partners should present sufficient proof of their life partnership such as an official document issued by a competent authority in the country of residence.

Nationals of EU Member States, Schengen countries, San Marino, Andorra, Monaco, The Vatican and their family members and life partners*;

*Life partners should present sufficient proof of their life partnership such as an official document issued by a competent authority in the country of residence.

Nationals of Albania, Australia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, Georgia, Israel, Japan, South Korea, Kosovo, Kuwait, Moldova, Montenegro, New Zealand, North Macedonia, Rwanda, Serbia, Thailand, Tunisia, Turkey, UAE, the UK, Ukraine, and Uruguay;

Holders of  valid residence permits in Bulgaria and their family members;

Holders of a valid Bulgarian type D visa;

Holders of valid residence  permits issued in EU Member States, Schengen countries, San Marino, Andorra, Monaco and The Vatican and their family members;

Medical professionals, medical researchers and social workers, where the purpose of trip relates to their professional duties;

Staff engaged in delivery of medicines, medical merchandise or equipment;

Transport staff engaged in the haulage sector, aircraft and maritime crew, other transport staff;

Foreign officials (heads of state, government ministers, etc.) and the members of their delegations, as well as diplomats, administrative staff of  diplomatic and consular representations in Bulgaria, international organization officials, military personnel, security and public order services staff and humanitarian workers, as well as their family members;

Persons travelling on humanitarian grounds including when the humanitarian situation concerns their family members;

Representatives of business and investors, persons engaged in the construction, maintenance and use of the strategic and critical infrastructure in the Republic of Bulgaria holding letters issued by the Minister of Economy including their family members;

Staff engaged in certified investment projects holding letters issued by the Minister of Economy or other Government Minister;

Staff engaged in ship building and repair holding letters issued by the Minister of Economy or other Government Minister including their family members;

Seasonal workers employed in agriculture and tourism;

Workers in border regions;

Persons travelling for educational purposes;

Participants in international sports and training events holding letters issued by the Minister of Youth and Sports. The letters should have the names of the bearer and their address in Bulgaria.

Foreign nationals holding letters from the Minister of Justice invited to receive their Citizenship Decrees;

Participants in international cultural events holding letters issued by the Minister of Culture. The letters should have the names of the bearer and their address in Bulgaria.

The above categories may transit across the territory of the Republic of Bulgaria.

Transit shall only be allowed where immediate departure from the territory of the Republic of Bulgaria is guaranteed.

All persons are required to hold a negative PCR Covid test done no more than 72 hours before the entry to the territory of the Republic of Bulgaria.

Exceptions from the requirement of presenting a negative PCR Covid test is allowed for:

 1. International bus drivers;
 2. International lorry drivers;
 3. Aircraft and maritime crews and airlines technical staff;
 4. Workers in border regions;
 5. Transit passengers;
 6. Bulgarian nationals and their family members. In this case they will be quarantined for 10 days. They will be allowed to have PCR test done within 24 hours after entry in order to avoid self-isolation;
 7. Holders of valid residence permits in Bulgaria and their family members. In this case they will be quarantined for 10 days.They will be allowed to have PCR test done within 24 hours after entry in order to avoid self-isolation.

The lack of PCR test for the listed exceptions should not be used as a reason to deny boarding a plane.