ИНИЦИАТИВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПО СЛУЧАЙ 1-ВИ МАРТ (БАБА МАРТА