ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НА 27 АПРИЛ 2018 г. КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОФИЛАКТИКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ.

Актуална обстановка по сигурността

 

 

Равнището на заплаха от терористично нападение в страната е „висока“ (нападението е много вероятно, но опасността не е непосредствена). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.