ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 01.01.2019 г. заплащането на всички услуги в КС ще се извършва само с банкови карти. Плащания в брой няма да бъдат приемани.

ПОРАДИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ НА 19, 22, 26 и 29 АПРИЛ 2019 г. КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НЯМА ДА РАБОТИ!

From January 1st 2019 all payments in the Consular Section will be done only by bank cards. Payments in cash will not be accepted.

THE CONCULAR SECTION WILL BE CLOSED ON  19th, 22nd, 26th and 29th April 2019.

Актуална обстановка по сигурността

Равнището на заплаха от терористично нападение в страната е „висока“ (нападението е много вероятно, но опасността не е непосредствена). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.

Представяме на вашето внимание анкетно проучване на Института за изследване на населението и човека към БАН. Изследването има за цел да направи анализ на причините за емиграция за различните български общности, очертаване на моделите на адаптация, както и генериране на идеи за нови политики от страна на българската държава, насочени към сънародниците ни, които живеят извън страната.
Проучването е анонимно.

Анкетно проучване относно причините за емиграция