Важна информация за българските граждани:

Обединеното кралство напусна ЕС на 31.1.2020 г. 

Условията, при които Обединеното кралство се оттегли от ЕС, са изложени в Споразумението за оттегляне между Обединеното кралство и ЕС. Споразумението предвижда преходен период до 31.12.2020 г., през който цялото европейско законодателство ще продължи да се прилага.

За повече информация: http://bulgarianembassy-london.org/brexit/

* * *

Призоваваме Ви при Вашите пътувания до Република България да се възползвате от възможността да подновите своите български лични документи в МВР.

Актуална обстановка по сигурността

Равнището на заплаха от терористично нападение в страната е „висока“ (нападението е много вероятно, но опасността не е непосредствена). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.

Invest in Bulgaria