Адрес на избирателната секция в Канада Уотър, Лондон

Адрес на избирателната секция в Канада Уотър, Лондон

Във връзка с постъпили запитвания информираме, че коректният адрес на избирателната секция в Лондон, Канада Уотър за изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г. е The Club, 190 – 192 Old Kent Rd, London SE1 5TY.