Интервю на посланик Марин Райков по БНР

Интервю на посланик Марин Райков по БНР

Снимка: БНР Българският посланик в Обединеното кралство Марин Райков подписа в понеделник заповедите за съставяне на секционните избирателни комисии във Великобритания за българските парламентарни избори на 4 април. Общият брой на тези секции е...

READ MORE
Видеоконферентна (VTC) среща за предложените за председатели на СИК и предложените за представители на МВнР в съответните комисии

Видеоконферентна (VTC) среща за предложените за председатели на СИК и предложените за представители на МВнР в съответните комисии

Уважаеми сънародници, В допълнение към споделеното по-долу, бих желал да ви информирам, че този петък, 19 март, ще поканя на видеоконферентна (VTC) среща предложените за председатели на СИК за всички утвърдени от ЦИК секции (чиито адреси вече...

READ MORE
Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите на 4 април избори за НС & адреси на секциите

Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите на 4 април избори за НС & адреси на секциите

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, Както вече знаете, на основата на мое предложение, със свое Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. ЦИК определи местата, на които следва да бъдат разкрити 35-те позволени по закон секции на територията на Обединеното кралство...

READ MORE
Изпратено до ЦИК становище на Посолството във връзка с повдигнати въпроси в ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Изпратено до ЦИК становище на Посолството във връзка с повдигнати въпроси в ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

  Изпратено до ЦИК становище на Посолството във връзка с повдигнатите в горното писмо въпроси:  Във връзка с получено писмо от Мрежата на изборните доброволци в чужбина (по-горе), съдържащо редица предложения, бихме искали да изразим...

READ MORE
Обръщение на посланик Марин Райков от 8 март 2021 г. относно предстоящите избори за НС на 4 април

Обръщение на посланик Марин Райков от 8 март 2021 г. относно предстоящите избори за НС на 4 април

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, В изпълнение на поетия към вас ангажимент, на 25 февруари поместих на сайта на Посолството и във Фейсбук предварителен сондажен проект на предложението, което предстоеше да направя до ЦИК за местоположението на 35те...

READ MORE
Важно съобщение за отпътуващите от Великобритания

Важно съобщение за отпътуващите от Великобритания

Считано от 08.03.2021 г. всички отпътуващи от територията на Англия са длъжни да попълват декларация относно целта на пътуване. Законово разрешените причини за международни пътувания включват: – работа; – доброволчество; –...

READ MORE
Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с предстоящите на 4 април избори за НС

Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с предстоящите на 4 април избори за НС

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, Първо бих искал да благодаря на всички, които изпратиха свои обосновани коментари и предложения в отговор на моя първоначален проект за разпределение на 35те допустими по закон секции на територията на Обединеното кралство...

READ MORE
Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари относно гласуване с изтекли документи за самоличност

Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари относно гласуване с изтекли документи за самоличност

Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари Бихме искали да Ви уведомим, че с горното решение ЦИК направи изменение в раздел ІV „Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си“, т. 6, като точката се изменя и допълва със следния текст...

READ MORE
Отговор на посланик Марин Райков на ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Отговор на посланик Марин Райков на ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Публикуваме получено писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК, както и отговор на посланик Марин Райков:    УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, Във връзка с Вашето запитване относно очакванията ми за броя на гражданите, които биха гласували в секциите...

READ MORE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЕКЦИИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЕКЦИИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

  УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, В изпълнение на поетия от мен ангажимент, публикувам своето виждане относно това къде следва да бъдат разкрити 35-те разрешени по закон секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК). Обръщам...

READ MORE
Писмо от Мрежа на изборните доброволци и отговор на посланик Марин Райков

Писмо от Мрежа на изборните доброволци и отговор на посланик Марин Райков

Публикуваме писмо от Мрежа на изборните доброволци, адресирано до посланик Марин Райков, както и неговия отговор:     МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СВЕТОВНА МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ 22 февруари 2021г. До Г-н Марин...

READ MORE