Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите на 4 април избори за НС & адреси на секциите

Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите на 4 април избори за НС & адреси на секциите

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Както вече знаете, на основата на мое предложение, със свое Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. ЦИК определи местата, на които следва да бъдат разкрити 35-те позволени по закон секции на територията на Обединеното кралство (ОК). На базата на това Решение и съобразно законоустановения срок, днес подписах заповедите за разкриване на секциите с техните конкретни адреси, които може да видите в приложение по-долу.

В допълнение, ЦИК се е съобразил с виждането на Посолството, направено и с оглед на постъпили от представители на българската общност предложения, за обединяване на всички подадени за неодобрена секция заявления към одобрена най-близка секция. Днес съм подписал и обединените избирателни списъци, които ще бъдат публикувани утре. Ще ви информирам веднага след тяхното публикуване. Опитали сме се да включим гражданите в най-близката до тях секция. Напомням, че включването в определен списък за гласуване не е задължение за гласуване в конкретната секция! Всеки гражданин е свободен да гласува в която секция пожелае, но ако не фигурира в списъка трябва да попълни декларация. Освен това, съгласно Чл. 33. (1) от Изборния кодекс „Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването  им  в  тридневен  срок  от  публикуването  на  списъка  пред  Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58“.

В момента сме в процес на уточняване и на начина на получаване на изборните книжа. Имаме уверение, че в най-отдалечените секции те ще бъдат изпратени чрез куриерска фирма директно от София. За съжаление това няма да е възможно за всички секции и ще изработим схема, по която останалите да получат своите книжа.

По отношение на всички технически детайли, които са изключително важни за изборния ден, ви уверявам, че Посолството работи непрестанно с цел изясняване на всички неясноти.

С оглед на постъпили запитвания относно заплащането на членовете на СИК, бих искал изрично да подчертая, че този въпрос е строго регламентиран с решения на ЦИК и няма как те да бъдат заобиколени. Всички участници в състава на СИК ще получат своите възнаграждения в съответствие със своята роля и съгласно утвърдените от ЦИК финансови параметри. Отделно от тези средства се полага и утвърдена от ЦИК твърда сума за храна за всяка СИК, която е в размер общо на 100 евро, независимо от броя на членовете на комисиите. Посолството няма прерогативи да променя разпореденото финансиране.

За съжаление, към момента все още нямаме утвърдена план сметка и съответно не сме в състояние да ви информираме с какви финансови средства ще разполага всяка СИК за останалите важни консумативи, като предпазни средства, препарати за дезинфекция, канцеларски материали и др. При всяко положение СИК ще разполагат с финанси за подобни разходи и никой няма да бъде принуден да плаща за тях за своя сметка!

От Посолството правим всичко възможно да осигурим най-належащото – техника (компютри, принтери, скенери и др.), урни, предпазни плексигласови прегради, дезинфекциращи препарати, термометри, защитни костюми, по 500 декларации на секция, хартия и т.н. След утвърждаване на бюджета ще можем да предоставим повече информация относно тези аспекти.

Все още нямаме отговор от ЦИК на нашето запитване относно изискванията за кабинките. Междувременно, призоваваме всички СИК, които имат възможност да осигурят такива безплатно, да го направят своевременно. Без утвърден бюджет няма как на този етап да се поемат финансови ангажименти.

Надявам се горната информация да е полезна и поемам ангажимент да продължа да ви информирам веднага щом има конкретика по някой от отворените въпроси.

 

С уважение,

 

Марин РАЙКОВ

Посланик

 

 

_____________________________________________________________________

 

ЗАПОВЕД № 6

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателни секции  в Лондон, Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Лондон, Великобритания, както следва:

1. Лондон – Ийлинг на адрес: Double Tree by Hilton, 2-8 Hanger Lane, W5 3HN, Ealing London 321200051
2. Лондон (Посолство 1) на адрес: Bulgarian Embassy in London, 186-188 Queen’s Gate SW7 5HL London 321200057
3. Лондон (Посолство 2) на адрес: Bulgarian Embassy in London, 186-188 Queen’s Gate SW7 5HL London 321200058
4. Лондон (Посолство 3) на адрес: Bulgarian Embassy in London, 186-188 Queen’s Gate SW7 5HL London 321200059
5. Лондон – Гринуич на адрес: 2 Kingsman parade, Royal borough of Greenwich, London, SE18 5QE 321200060
6. Лондон – Баркинг 1 на адрес: Българско школо “В. Левски”, Втори етаж (над БГ магазин “Карлово”), Unit 2, New England industrial estate, Gascoigne road, IG11 7NZ, Barking London 321200061
7. Лондон – Баркинг 2 на адрес: Българско школо “В. Левски”, Втори етаж (над БГ магазин “Карлово”), Unit 2, New England industrial estate, Gascoigne road, IG11 7NZ, Barking London 321200062
8. Лондон – Палмърс Грийн на адрес: KB02.NET, 220 Green Lanes, N13 5UD, (SAT NAV: N13 5LB, вход откъм паркинга), Palmers Green, London 321200063
9. Лондон – Сътън на адрес: Holiday Inn, Gibson Road, SM1 2RF, Sutton 321200064
10. Лондон – Стратфорд на адрес: Holiday Inn, London – Stratford City, 10a Chestnut Plaza, Westfield Stratford City, Montfichet Road, E20 1GL, London 321200065
11. Лондон – Сърбитън на адрес: Crowne Plaza Hotel, Portsmouth Road, KT6 5QQ, Surbiton 321200066
12. Лондон – Уимбълдън на адрес: Wimbledon Labour Halls Co-operative Society, William Morris House, 267 The Broadway, SW19 1SD, Wimbledon 321200067
13. Лондон – Уолтъмстоу на адрес: Deja Vu Hair and Beauty Salon, 77 High St.Walthamstow, E17 7DB, London 321200068

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК

МАРИН РАЙКОВ: /П/

 

 

 ЗАПОВЕД № 7

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Абърдийн,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Абърдийн,  Великобритания в гр. Абърдийн, на адрес: Park Inn By Radisson Aberdeen hotel, 1 Justice Mill Ln, AB11 6EQ, Aberdeen (№ 321200044)

 

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 8

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Арма,  Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Арма,  Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, в гр. Арма, на адрес: Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road,  BT61 7NH Armagh (№ 321200045)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

 ПОСЛАНИК:

 МАРИН РАЙКОВ

 

 ЗАПОВЕД № 9

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Бирмингам,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Бирмингам,  Великобритания в гр. Бирмингам, на адрес: Birmingham, City Gate House, 25 Moat Lane, B5 5BD, Birmingham (№ 321200046)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

ПОСЛАНИК:

 МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 10

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Устър/Уочестър,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Устър/Уочестър,  Великобритания в гр. Устър/Уочестър, на адрес: No2, Westbury Street, Worcester, WR1 1NW (№ 321200047)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 11

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Брайтън,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Брайтън,  Великобритания в гр. Брайтън, на адрес: Brighton Town Hall, Town hall Bartholomew Square, BN1 1JA, Brighton (№ 321200048)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 12

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Бристол,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Бристол,  Великобритания в гр. Бристол, на адрес: 56 West Street, St. Philips, BS2 0BL, Bristol (№ 321200049)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 13

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Единбург,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Единбург,  Великобритания в гр. Единбург, на адрес: Novotel Edinburgh Centre, 80 Lauriston Place, EH3 9DE, Edinburgh (№ 321200050)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 14

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Екзитър,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Екзитър,  Великобритания в гр. Екзитър, на адрес: Jurys Inn Exeter, Western Way, EX1 2DB, Exeter (№ 321200052)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 15

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Кардиф,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Кардиф,  Великобритания в гр. Кардиф, на адрес: Grange Pavilion, Grange Gardens, Grangetown CF11 7LJ, Cardiff (№ 321200053)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 16

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Кеймбридж,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Кеймбридж,  Великобритания в гр. Кеймбридж, на адрес: Clayton Hotel Cambridge, 27-29 Station Rd, CB1 2FB, Cambridge (№ 321200054)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 17

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Ковънтри,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Ковънтри,  Великобритания в гр. Ковънтри, на адрес: Ramada Hotel Coventry, The Butts, CV1 3GG, Coventry (№ 321200055)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 18

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Лийдс,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Лийдс,  Великобритания в гр. Лийдс, на адрес: Holiday Inn Express Leeds, Armouries, Armouries Drive, Leeds Dock, LS10 1LE, Leeds (№ 321200056)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 19

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Лутън,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Лутън,  Великобритания в гр. Лутън, на адрес: 146-158 Park street, LU1 3EY, Bedfordshire, Luton (№ 321200069)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 20

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Манчестър,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Манчестър,  Великобритания в гр. Манчестър, на адрес: The Castlefield Hotel, Liverpool Road, M3 4JR, Manchester (№ 321200070)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 21

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Норич,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Норич,  Великобритания в гр. Норич, на адрес: Maids Head Hotel, Tombland, Norwich, NR3 1LB, Norfolk (№ 321200071)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 22

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Нотингам,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Нотингам,  Великобритания в гр. Нотингам, на адрес: Foxhall Business Centre – Nottingham, Foxhall Rd, Forest Fields, NG7 6LH, Nottingham (№ 321200072)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

 ПОСЛАНИК:

 МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 23

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Нюкасъл,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Нюкасъл,  Великобритания в гр. Нюкасъл, на адрес: Holiday Inn Express, Newcastle City Centre Waterloo Square, St James’Blvd, NE1 4DN, Newcastle upon Tyne (№ 321200073)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 24

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Саутхемптън,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Саутхемптън,  Великобритания в гр. Саутхемптън, на адрес: Novotel Southanpton 1 West Quay Rd, SO15 1RA, Southampton (№ 321200075)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 25

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Хъл,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Хъл,  Великобритания в гр. Хъл, на адрес: 69 Coltman Street HU3 2SJ, Hull (№ 321200076)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 26

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Чатъм,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Чатъм,  Великобритания в гр. Чатъм, на адрес: 84 Luton Road, ME4 5AB, Chatham, Kent (№ 321200077)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

 

ПОСЛАНИК:

 МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 27

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Честър,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Честър,  Великобритания в гр. Честър, на адрес: Mercure Chester Abbots Well Hotel, Whitchurch Road,Christleton, CH3 5QL, Chester (№ 321200078)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ

 

 

ЗАПОВЕД № 28

 

от 15.03.2021 г.

за образуване на избирателна секция в Оксфорд,  Великобритания  за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № 1992-НС

от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., изменено с Решение № 2137-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

в Оксфорд,  Великобритания в гр. Оксфорд, на адрес: Cheney School, Cheney Lane Headington, OX3 7QH, Oxford (№ 321200074)

 

Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс.

 

ПОСЛАНИК:

МАРИН РАЙКОВ