НОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ 18 ЯНУАРИ

НОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ 18 ЯНУАРИ

От 4 часа сутринта на 18 януари 2021 г. британското правителство въвежда изискване всички пътници, пристигащи в Англия и Шотландия, включително гражданите на Обединеното кралство, да представят отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди тяхното заминаване. (Например: ако пътувате е в петък, тестът трябва да бъде направен не по-рано от вторник.) Информация е публикувана на правителствените сайтове:

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/

Пътниците, пристигащи от страни и територии извън посочените в списъка („коридори за пътуване“), публикуван на интернет страницата на правителството, трябва да се самоизолират в продължение на 10 дни, независимо от резултатите от теста им преди заминаването.

Тестът трябва да отговаря на минималните стандарти за чувствителност, специфичност и подробности за вирусно натоварване. Пътниците трябва да се уверят, че са направили тест, който отговаря на следните изисквания:

Тестът трябва да отговаря на стандартите ≥ 97% специфичност, ≥ 80% чувствителност при вирусни натоварвания над 100 000 копия/ml.

Това може да включва тестове като:

  • тест за нуклеинова киселина, включващ тест за полимеразна верижна реакция (PCR) или производни технологии, включително тестове за изотермично усилване (LAMP)
  • антигенен тест.

Преди заминаването пътниците ще трябва да представят доказателство за отрицателен резултат от теста за COVID-19 на превозвачите, като транспортните оператори могат да откажат качване на борда на превозното средство, ако е необходимо. Резултатът от теста трябва да бъде на английски, френски или испански. Трябва да се предостави оригиналният сертификат за резултата от теста, като преводи няма да бъдат приемани. Той трябва да включва следната информация:

  • имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува
  • дата на раждане или възраст
  • резултат от теста
  • датата, на която тестът е направен
  • данни за лабораторията, извършила изследването (наименование и данни за контакт)
  • наименованието на тестовото устройство.

Резултатът от теста може да бъде предоставен като физически, отпечатан документ или чрез имейл или текстово съобщение, което можете да бъде показано на телефон.

Пътниците трябва също така да представят и попълнен формуляр за локализация на пътниците (Public Health Passenger Locator Form).

Граничните власти на Обединеното кралство ще извършват проверки на място при пристигане в Англия, за да се уверят, че пътниците отговарят на изискванията. При неспазване на тези законови изисквания на пътниците ще бъде налагана незабавно глоба в размер на £ 500.

Има ограничен брой изключения, при които не е нужно да се прави тест преди пътуване до Англия, например по отношение на деца под 11-годишна възраст, при определени медицински причини, спрямо лица, упражняващи определени професии и дейности и тези, които пътуват от страни без наличната инфраструктура за провеждане на тестовете. Информация относно приложимите изключения е достъпна на: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#exemptions–people-who-dont-need-to-take-a-test .

Пътниците, пристигащи в Англия, които са представили отрицателен резултат от тест, извършен преди заминаването си от страна, която не е в списъка на „коридорите за пътуване“, все още ще имат възможност да намалят периода на самоизолация от 10 дни, като си направят тест на 5-тия ден след пристигането им в Англия. Повече информация е достъпна на: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel .

Мерките и ограниченията, които влязоха в сила на 6 януари 2021 г., следва да се спазват,  което означава, че всеки трябва да остане вкъщи, освен ако не пътува по причина, изрично позволена от закона.