Текстът на предложението на Посолството до ЦИК

Уважаеми сънародници,

С цел прекратяване на всички спекулации и безпочвени обвинения, породени от манипулативни тълкувания, публикуваме частта от нашето предложение до ЦИК във връзка с Решение № 34-НС, София, 18 май 2021 г., касаеща броя на секциите в ОК. Уточняваме, че е запазен оригиналният правопис, включително подчертаванията и удебеляванията в текста:

„Очевидно за основа на решението са взети последните парламентарни избори от април т.г. Подобен подход е неоснователен, тъй като е всеизвестно, че това бяха избори, на които беше в сила ограничение от 35 секции за цялата територия на страната. Местоположението на тези 35 секции беше определено на база географско разпределение на българската общност и те обединяваха няколко съседни района. След отпадането на ограничението от 35 секции, в момента очакваме във всички райони с компактна българска общност да бъдат разкрити секции, което съответно ще доведе до рязко спадане на броя гласували в секциите от изборите през април. Справка от предходни избори ще потвърди това наше твърдение, като трябва да се отчете, че на изборите през юли ще има много повече секции, отколкото на които и да било проведени досега избори.

При взимането на решението не са отчетени реалните обстоятелства около разкриването на секции. Например, налице ли е възможност за намиране на помещения за 3, или дори 4 секции в даден район? Налице ли са достатъчно желаещи от българската общност да бъдат членове на СИК? Предвид факта, че изборите ще се проведат в периода на летните отпуски, набирането на членове за СИК ще бъде сериозно предизвикателство. Съдейки по нашия опит от изборите през април, не по-малко трудно ще бъде и намирането на подходящи помещения. В някои райони едва бяха намерени такива и то с цената на използване на всевъзможни методи на убеждаване. Вследствие на огромните опашки, някои собственици на помещения вече отказват дори контакт с Посолството.

За някои от гореизброените проблеми вече сигнализираха и представители на българските общности в някои от местата, за които е посочено, че трябва да се разкрият повече от една секции. Поради тази причина, смятаме за наложително да бъде коригирано решението на ЦИК по следния начин:

  • на следните места бъде разкрита само една автоматична секция: Бирмингам, Бристол, Единбург, Кеймбридж, Ковънтри, Лондон – Гринуич, Лондон – Ийлинг, Лондон – Палмърс Грийн, Лондон – Сатън, Лондон – Стратфорд, Лондон – Сърбитън, Лондон – Уимбълдън, Лондон – Уолтъмстоу, Лутън, Манчестър, Саутхемптън, Чатъм, Честър.
  • на следните места да бъдат разкрити по две автоматични секции: Лондон – Баркинг и Лондон – Тотнъм (втората е за сметка на Лондон – Уест Грийн Роуд).

 

Подобна промяна няма да окаже по никакъв начин негативно влияние върху броя секции, които ще бъдат разкрити в ОК! Окончателният им брой ще зависи от броя подадени заявления за всеки един район и на тази основа ще бъде направено и мотивираното предложение. Така в максимална степен ще бъде изпълнен чл. 13, ал. 2 от Изборния кодекс, който ясно гласи: „Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.“

При запазване на разпределението на секциите съгласно Решение на ЦИК № 34-НС, София, 18 май 2021 г. чл. 13 на ИК ще бъде нарушен, тъй като то по никакъв начин не отчита реалното разпределение на българската общност. В този случай, Посолството не може да носи отговорност за евентуално неизпълнение на цитираното Решение и неразкриването на посочения в него брой секции по обективни причини.

Освен това, следва да е ясно и кой ще носи отговорност за безотговорното изразходване на държавни финансови средства за разкриване на множество секции една до друга, в които реално ще гласуват минимален брой избиратели, които спокойно ще могат да бъдат поети и от една секция в дадения район.“

 

В допълнение, публикуваме и уводния абзац на нашето предложение за одобряване на план-сметката за изборите в ОК, касаещ конкретно броя на секциите:

„След отпадането на ограничението от 35 секции за държави, които не са членки на ЕС и свалянето на прага за разкриване на секции от 60 на 40 заявления е много трудно да се прогнозира общият брой секции, които ще бъдат разкрити на територията на ОК. Обръщаме внимание, че подадените заявления за изборите на 4 април бяха достатъчни за разкриване на почти 90 секции и то при праг от 60 заявления. При запазване на активизацията на българската общност в ОК със сигурност ще бъдат подадени заявления за разкриване на поне 100 секции. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА, В ПЛАН-СМЕТКАТА СМЕ ЗАЛОЖИЛИ СРЕДСТВА ЗА 120 СЕКЦИИ“

 

Както е очевидно от горните текстове, в нито един момент Посолството не е правило предложение за намаляване на броя на секциите, а напротив. По отношение на посочения в план-сметката брой от 120, той е чисто прогнозен и не представлява горна граница, но е необходим с цел спазване на законовите срокове за приемане на бюджета за изборите. Ако се изпълнят критериите за разкриване на повече от 120 секции би следвало да се извърши и съответната корекция на бюджета, което не попада в компетенциите на Посолството.

 

С уважение,

Марин Райков

Посланик