Получено съгласие за организиране на изборен процес сред българските граждани в Обединеното кралство

Получено съгласие за организиране на изборен процес сред българските граждани в Обединеното кралство

Уважаеми сънародници,

Обективните обстоятелства свързани с въведените мерки срещу разпростронението на епидемията от Ковид 19 създадоха определена неизвестност за отговора, който британските власти биха дали на отправеното от мен искане за съгласие да проведем на 4 април 2021 г. избори за НС на България сред нашата общност в Обединеното кралство. С удовлетворение и с известно облекчение ви информирам, че усилията и аргументите ни срещнаха разбиране и вече разполагаме с необходимото съгласие да организираме изборен процес сред българските граждани на британска територия при стриктно спазване на всички разпоредби и мерки въведени в страната.

Полученото съгласие следва да бъде високо оценено предвид извънредната санитарна ситуация, но то ни ангажира с необходимостта да организираме изборите по начин, който би съответствал на българското изборно законодателство, на демократичните принципи и гражданска етика, както и на условията въведени от британските власти. Хилядите потвърдени заявления за гласуване във Великобритания ясно говорят за  нашата съпричастност с бъдещето на България. Очаквам срочно да постъпят в Посолството и вашите предложения за помещения и за членове на СИК в местата, в които може да бъде открита избирателна секция. Нека съвместната ни работа да доведе до демократична самоизява на българите в атмосфера на ангажираност, ред и конструктивност.

Посланик Марин РАЙКОВ