Информация относно ситуацията във университетите във Великобритания в резултат от епидемията от КОВИД-19

В отговор на запитвания във връзка с епидемията от КОВИД-19 на български студенти, учещи във висши учебни заведения, Посолството на Република България в Лондон предоставя следната информация относно ситуацията в университетите и мерките, предприети от тях в отговор на кризата и наложените от правителството ограничения и произтичащите от това финансови и организационни въпроси:

Наличната към момента информация свидетелства, че висшите учебни заведения в Обединеното кралство, в изпълнение на правителствените мерки, са затворили учебните корпуси и, в повечето случаи, са ограничили частично или напълно достъпа до своите кампуси. Всички учебни заведения осигуряват актуална информация на своите интернет страници за организацията на учебния процес и за възможностите за комуникация с администрацията.          

Организация на учебния процес.

  1. Курсове и изследователски проекти.

Академичните сгради и библиотеки са затворени и университетите са преминали на дистанционна форма на обучение, използвайки наличните интернет платформи.

– Тестове и писмени работи също ще бъдат представяни онлайн.

  1. Изпити.

Намеренията са учебната година да приключи нормално, макар и малко по-късно и с изпити /или друга форма на оценяване/, съобразени с актуалната ситуация.

  • По определени специалности е променен характерът на изпитите /например по езици няма да има изпити по граматика, защото това предполага лесно преписване, когато изпитът се взима от вкъщи/; при тотална невъзможност за провеждане на изпити, някои университети са решили, че ще дават крайни оценки въз основа на получените до момента резултати.
  • Университетите не изискват присъствие в страната и дори в някои случаи предлагат да нагодят часовете на взимане на изпити онлайн към часовата зона в родната страна на студентите.
  1. 3. Приключване на учебната година.

Очакванията са, че семестрите ще преминат и завършат по план и няма да се отлага завършването на студентите и получаването на дипломи.

– На този етап няма яснота относно провеждането на тържествените церемонии, много вероятно е при удължаване на наложените ограничителни мерки те да бъдат отложени.

Административно – финансови въпроси.

  1. Ползване на университетските кампуси и частни общежития.
  • Отделните университети са реагирали различно на ситуацията, но в повечето случаи общежитията в кампусите са отворени за студентите, които желаят да останат там и са поели ангажимент за редукция или възстановяване на наемите.
  • За частно менажираните общежития на този етап няма информация за предвидени облекчения. Има информация за протестни действия на студенти с искане за спиране на плащане на наеми по време на епидемията /в Бристъл и Бат/ поради затруднената финансова ситуация.
  1. Провеждане на стажове. По този въпрос няма яснота. Следва да се отчете, че провеждане на стаж се изисква само при някои специалности.
  2. Такса за обучение.

Засега няма информация дали ще има университети, които са склонни да редуцират или възстановят част от заплатените такси за обучение /това не касае университетите в Шотландия, където такива такси не се заплащат/. 

В Камарата на общините на британския парламент бе депозирана петиция за възстановяване на заплатените университетски такси с мотив нарушаване на учебния процес. Към настоящия момент петицията е събрала 320 хиляди подписа и съгласно парламентарните правила трябва да бъде разгледана след възстановяването на нормалната дейност на Парламента.

Препоръки за българските студенти в британските университети:

– Да следят редовно информациите, публикувани на страницата на съответния университет.

– По въпроси, свързани с платените вече суми за такси и наеми, студентите следва се опитат да намерят решение директно чрез комуникация с университетите или, при неуспех, да се обърнат към Office of the Independent Adjudicator for Higher Education (OIA) .

– Повечето университети разполагат с т.нар. hardship funds, в които може да се кандидатства за малки безлихвени заеми, обикновено за храна и/или за таксите за общежитие или настаняване на свободен наем.

– Студенти, които са работили в категории, в които имат право на компенсации по схемите за почасови служители или самонаети, могат да кандидатстват на равно основание с останалите .

– Студентите от държавите членки на ЕС имат право на заем за покриване на битовите разноски (наем, храна и т.н.), т.нар. “Maintenance Loan”, но при кандидатстване следва да докажат, че са пребивавали  в ОК поне 5 години преди първата академична година от следването.