Информация във връзка с получен сигнал

Информация във връзка с получен сигнал

Във връзка със сигнал, че адресът на Посолството фигурира в Google като адрес на частна фирма, уведомяваме, че беше извършена проверка и на адреса на Посолството не е регистрирана подобна фирма.

След проведен разговор с фирмата получихме извинение и уверение, че става дума за грешка и че е подадена молба до Google информацията да бъде коригирана. Тъй като интернет-търсачките актуализират съдържанието си през определен период е възможно погрешно посоченият адрес да продължи да излиза при търсене в интернет още известно време.

Използваме случая да благодарим за подадения сигнал.