НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ ДО ШОТЛАНДИЯ

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ ДО ШОТЛАНДИЯ

След информацията, отнасяща се за пътуващите до АНГЛИЯ, която вече представихме на вниманието на пътуващите български граждани, сега информираме, че вече и ШОТЛАНДИЯ въвежда аналогични изисквания. Ще информираме допълнително при нова информация относно останалите съставни части на Обединеното кралство.Повече информация по-долу: 

От 4 часа сутринта на 18 януари 2021 г. се въвежда изискване всички пътници, пристигащи в Шотландия, включително гражданите на Обединеното кралство и тези, пристигащи от страни и територии, включени списъка „коридори за пътуване“), да представят отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди тяхното заминаване. (Например: ако пътувате е в петък, тестът трябва да бъде направен не по-рано от вторник.)

Граничните власти ще извършват проверки на място при пристигане в Шотландия, за да се уверят, че пътниците отговарят на изискванията. При неспазване на тези законови изисквания на пътниците ще бъде налагана незабавно глоба в размер на £ 480. Също така те ще трябва да се самоизолират за 10 дни, независимо откъде пътуват.

Пътниците, пристигащи от страни и територии, извън посочените в списъка („коридори за пътуване“), публикуван на интернет страницата на правителството, трябва да се самоизолират в продължение на 10 дни, независимо от резултатите от теста им преди заминаването.

Тестът трябва да отговаря на минималните стандарти за чувствителност, специфичност и подробности за вирусно натоварване. Пътниците трябва да се уверят, че са направили тест, който отговаря на следните изисквания.

Тестът трябва да отговаря на стандартите ≥ 97%, специфичност, ≥ 80% чувствителност при вирусни натоварвания над 100 000 копия / ml

Това може да включва тестове като:

  • тест за нуклеинова киселина, включващ тест за полимеразна верижна реакция (PCR) или производни технологии, включително тестове за изотермично усилване (LAMP)
  • антигенен тест

Преди заминаването пътниците ще трябва да представят доказателство за отрицателен резултат от теста за COVID-19 на превозвачите, като транспортните оператори могат да откажат качване на борда на превозното средство, ако е необходимо. Резултатът от теста трябва да бъде на английски, френски или испански. Сертификатът може да бъде предоставен на хартиен носител (копие) или дигитално, например в имейл или в текстово съобщение, като преводи няма да бъдат приемани. Той трябва да включва следната информация:

  • имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува
  • дата на раждане или възраст
  • резултат от теста
  • датата, на която тестът е направен
  • данни за лабораторията, извършила изследването ( наименование и данни за контакт)
  • наименованието на тестовото устройство.

Има ограничен брой изключения, при които не е нужно да се прави тест преди пътуване до Шотландия, например по отношение на  деца под 11 – годишна възраст, при определени медицински причини, спрямо лица, упражняващи определени професии и дейности и тези, които започнали пътуването си от определени страни. Информация относно приложимите изключения е достъпна на : https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/testing-for-people-travelling-to-scotland/.

Пътниците, пристигащи в Шотландия, нямат възможност за намаляване на периода за самоизолация.

 

Снимка: SBI