Откриване на учебната година на Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон

Откриване на учебната година на Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон

Откриването на учебната година за Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството ни в Лондон бе отбелязано в сградата на дипломатическата ни мисия на 16 септември 2019 г. Тържеството включваше слово на директорa на училището Снежина Мечева и празнична програма, изпълнена от новите първокласници.

Посланик Марин Райков отправи приветствие към учителите, учениците и техните родители, като подчерта незаменимата роля на семейната среда за образованието на децата и насърчи родителите да помогнат на децата си да овладеят българския език, така че те да имат възможността, ако решат, да се върнат в България и да могат да постигнат съответно ниво на адаптация към средата в Отечеството.