Решение на ЦИК за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решение на ЦИК за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Уважаеми сънародници,

Бих искал да ви информирам, че със свое РЕШЕНИЕ № 14-НС (София, 14 май 2021 г.) Централната избирателна комисия определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решението може да бъде намерено на следния линк: https://www.cik.bg/bg/decisions/14/2021-05-14

 

С уважение,

Марин Райков

Посланик