Обръщение на посланик Марин Райков относно приключилите избори

Обръщение на посланик Марин Райков относно приключилите избори

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

 

След като емоциите от изборите поутихнаха смятам, че е време за равносметка и оценка на процеса.

На първо място няма как да не благодарим сърдечно на всички тези, без които успешното провеждане на изборите не би било възможно – доброволците. Благодарение на техните усилия бяха излъчени достатъчно на брой членове на СИК, бяха намерени подходящи помещения, беше осигурено и менажиране на наистина впечатляващите опашки, които се извиха пред почти всички секции.

На второ място, признателност заслужават и хилядите български граждани, които с цената на часове търпеливо чакане упражниха своето демократично право на глас. Те наистина показаха европейско поведение, което смятам е оценено и от британските власти. В личен план им благодаря за впечатляващата съпричастност със съдбата на Отечеството.

Благодарим и за високата оценка, която беше дадена за усилията на екипа на Посолството чрез многобройните благодарствени писма и мейли, които получихме.

В същото време не оставаме безразлични към някои детайли и пропуски, които са отчетени и ще положим всички възможни усилия да бъдат отстранени при следващи избори.

Още от самото начало на процеса се постарах да покажем, че като дипломатическа мисия на България сме отворени към комуникация и сътрудничество с българските граждани, които се ангажираха с подпомагането на провеждането на изборите. Останахме верни на принципа да осигурим пълна прозрачност на процеса, както и да приемаме конструктивната критика, която неизбежно го съпътства.

Смятам, че бяха положени едни добри основи за бъдещо ползотворно сътрудничество и искрено се надявам, че първоначалното недоверие сред някои сънародници е на път да бъде преодоляно.

Бъдете здрави и до нови срещи!

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик