ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ПРИ ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЧИТАНО ОТ 8 ЮНИ 2020г.

Уважаеми сънародници,

На 22.05.2020 г. вътрешният министър Прити Пател обяви мерки, които предвиждат поставяне под карантина на пътници, пристигащи на територията на Обединеното кралство. Мерките ще влязат в сила от 8 юни 2020 г.
Всички пътници, пристигащи във Великобритания ще бъдат поставени под задължителна 14-дневна карантина. Предвидени са следните изключения:
– медицински специалисти, които имат отношение към лекуването на коронавирус;
– превоз на товари и транспорт;
– пътници, пристигащи от Общата зона за пътуване /Common travel area/, обхващаща Ирландия, о. Ман, Нормандските острови;
– чуждестранни официални лица, които пристигат на територията на Великобритания във връзка със задачи по опазване на границата – например френски гранични полицаи;
– сезонни работници – те ще е необходимо да се самоизолират на работните си места, където обикновено са разположени и техните квартири;
– представители на дипломатически мисии – в тези случаи ръководителят на мисията следва писмено да информира, че дейността на съответния служител е от съществено значение и не може да се извършва, докато лицето е под карантина. карантината може да бъде прекъсната с цел пътуване до транспортен хъб, откъдето гражданите ще напуснат ОК.

Транзитни пътувания, при които пътниците не преминават граничен контрол не изискват поставяне под карантина. Ако транзитното пътуване предполага пренощуване на територията на ОК, то пътниците могат да прекъснат карантината, за да напуснат страната.

Мерките са неутрални по отношение на държави и националности. Пълен списък на изключенията е публикуван на портала на британското правителство https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules .
Пътуващите до Великобритания ще трябва да попълват електронен формуляр, в който да предоставят техни данни за контакт, пътен план и адрес, на който ще прекарат 14-дневната карантина.

На лица, които влизат на територията на Великобритания без да са попълнили съответната онлайн форма, ще бъде налагана глоба от 100 британски лири. Ще бъде осигурена възможност за попълване на съответния формуляр на британската граница.
Ако лицата не могат да посочат конкретен адрес, на който ще прекарат 14-дневната карантина, ще им бъде осигурено настаняване за тяхна сметка в жилище, осигурено от британското правителство. Ако при подобни случаи пътниците не могат да платят разходите по настаняване, ще им бъде отказан достъп до територията на Великобритания.

На посочените в електронните формуляри адреси ще бъдат извършвани проверки за спазване на наложената карантина. Ако на територията на Англия бъде установено нарушаване на карантинните мерки, на лицата ще бъде налагана фиксирана глоба от 1 000 лири. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще имат възможност да въведат индивидуален подход спрямо нарушителите. Спрямо лица, които отказват да заплатят наложените санкции, ще могат да бъдат завеждани съдебни дела и да им бъде постановявана неограничена по размер санкция.
Наличието на отрицателен тест за наличие на COVID-19 не е основание за избягване на карантина.

Препоръчва се при пътуването до крайната дестинация пристигащите пътници да избягват използването на обществен транспорт.