Проведен на 12 юли 2020 г. протест на български граждани пред Посолството в Лондон