Presentation of the Implementation of Bulgaria’s EU Presidency Priorities – Belfast

Presentation of the Implementation of Bulgaria’s EU Presidency Priorities – Belfast

The Ambassador of the Republic of Bulgaria, Konstantin Dimitrov, visited Belfast on June 13-14 where he conducted meetings with representatives of the Northern Ireland executive and legislative branches, with the Bulgarian honorary consul and representatives of the Bulgarian community. The Ambassador presented the implementation of the core priorities of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union.

He held one-to-one meetings with Dr Andrew McCormick, Director General for International Relations at the Northern Ireland Executive Office, and with Mr Robin Newton, speaker of the Northern Ireland Assembly.

He also discussed the opportunities for intensifying the economic cooperation between Bulgaria and Northern Ireland at InvestNI. The Ambassador met with representatives of all political parties, represented in the Northern Ireland Assembly, discussed the state of devolution with Mr Neill Jackson of the Executive Office, and also attende

d a conference meeting, hosted by Graeme McCammon, Chief Executive NI-CO, where the Bulgarian Honorary Consulate is located.

There, the Ambassador and the honorary consul, Mr Paul Martin, met with representatives of NI-CO and with the leaders of the two Bulgarian associations in Norther Ireland.

 Представяне на изпълнението на приоритетите на българското председателство на ЕС

Посланикът на Република България Константин Димитров посети Белфаст на 13 и 14 юни, където проведe срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт на Северна Ирландия, с българския почетен консул и с представители на българската общност. Посланикът представи изпълнението на основните приоритети на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


Посланик Димитров проведе индивидуални срещи с д-р Андрю МакКормик, генерален директор по международните отношения в Executive Office (правителството) на Северна Ирландия и с г-н Робин Нютън, председател на Събранието на Северна Ирландия. Бе проведена среща в InvestNI, в рамките на която бяха обсъдени състоянието на стокообмена и възможностите за засилване на икономическото сътрудничество между България и Северна Ирландия. В парламента посланикът разговаря с представители на всички парламентарно-представени политически партии в Северна Ирландия, обсъди състоянието на процеса на децентрализация в С. Ирландия с г-н Нийл Джаксън от Executive Office и взе участие в среща, организирана от г-н Грейми МакКамън, главен изпълнителен директор на NI-CO, където се намира и Почетното консулство на Република България. Там посланикът и почетният консул г-н Пол Мартин се срещнаха с представители на NI-CO, както и с ръководителите на двете основни български асоциации в Северна Ирландия.