Преброяване на българските граждани, които отсъстват временно от страната в периода на преброяването

Преброяване на българските граждани, които отсъстват временно от страната в периода на преброяването

Уважаеми сънародници,

Бихме желали да Ви информираме, че, по информация от Националния статистически институт, българските граждани, които по някакви причини отсъстват временно от страната в периода на преброяването, могат да бъдат преброени от членовете на техните домакинства или други родствени или близки лица, които са в България.

Като допълнително условие за осигуряване на пълен обхват на населението след приключване на преброяването НСИ ще направи валидация на обхвата на преброените лица. За целта ще бъдат използвани наличните административни регистри за случаите, в които лицата не са успели да се преброят в установените срокове на кампанията.

Ограничаването на възможността чуждестранни IP адреси да достъпват платформата за електронно преброяване е в резултат на предприетите организационни и технически мерки в изпълнение на чл. фх41 от ЗПНЖФ2021. Основна цел на това ограничение е да се сведат до минимум рисковете от изтичане на личните данни на лицата, преброили се по електронен път.

Ограничаването на достъпа до системата само за IP адреси от страната е направено и с цел да осигурим необходимото качество и обхват на информацията и да изпълним задълженията на страната към европейското законодателство с оглед на точността и сроковете за предоставяне на данните. Съгласно Регламент (ЕО) 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Европейската комисия и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), обект на преброяване е населението, което пребивава обичайно на територията на страната, независимо от гражданството и статута.