Bulgarian Celebration with Lord Mayor of Armagh

Bulgarian Celebration with Lord Mayor of Armagh

Bulgarian Celebration with Lord Mayor of Armagh

The Honorary Consul of Bulgaria in Belfast, Mr. Paul Martin CBE, took part in an event marking the 10th anniversary of the Bulgarian Association in Northern Ireland. The event was hosted by Ms. Julie Flaherty, Lord Mayor of Armagh, Banbridge and Craigavon Council.
In addition to the Lord Mayor’s reception, the event included presentations by Ms. Flaherty and by Ms. Plamena Chemshirova of the Bulgarian Association in N. Ireland.

 Българска годишнина, отбелязана под домакинството на кмета на Арма

Почетният консул на Р България в Белфаст, г-н Пол Мартин, взе участие в събитие, отбелязващо 10-годишнината на Българската асоциация в Северна Ирландия. Домакин на събитието бе г-жа Джули Флеърти, лорд-кмет на Арма, Банбридж и Креигавън.

В допълнение към приема, даден от кмета, г-жа Флеърти направи презентация за гостите, а г-жа Пламена Чемширова от Българската асоциация в С. Ирландия запозна присъстващите с историята и постиженията на Асоциацията.