Писмо-отговор на посланик Марин Райков във връзка със запитване на наш съгражданин в Обединеното кралство

Писмо-отговор на посланик Марин Райков във връзка със запитване на наш съгражданин в Обединеното кралство

Писмо-отговор на посланик Марин Райков във връзка със запитване на наш съгражданин в Обединеното кралство:

 

Предварително ще Ви моля за извинение за прекалено дългия ми отговор, но добрите Ви думи, за които Ви благодаря най-искрено, ме натоварват с допълнителни очаквания за коректност, които не мога да пренебрегна. Запознах се внимателно със споделените от Вас съображения и бих желал, на свой ред, да споделя с Вас следното:

1. По поставения от Вас въпрос относно функционирането на системата за записване на часове на гражданите, търсещи съдействие от Консулската служба

Не ми е приятно да го призная, но в случая сте напълно прав – проблемът е реален. Периодично гражданите имат затруднения да си резервират часове за Консулска служба. Самите ни служители губят ценно време, за да дават допълнителни насочващи указания на изнервените граждани за това как могат да преодолеят проблема. Всъщност софтуерният продукт „еБДС“, който се използва от МВнР, беше инсталиран и въведен в експлоатация в края на 2016 г. Той е на Министерството на външните работи, а не на Посолството и нашата пряка намеса е, за съжаление, невъзможна. Информирал съм МВнР за наличието на периодични затруднения във функционирането на системата. Предложихме на електронната страница www.consulatebg.eu да бъдат публикувани телефон и електронна поща за връзка в случай на възникване на проблеми с цел насочване на гражданите към технически компетентни лица. Посолството от своя страна полага усилия за подпомагане на гражданите, които не успяват да запишат дата и час за посещение, като им предоставя възможността да заемат мястото на отказали се от часовете си граждани (тази практика е относително честа). За целта Консулската служба поддържа неформален регистър на гражданите, които се отказват от датите си за посещения.

2. По предложението Ви за създаване на звено, което да приема оплаквания и съвети от сънародниците ни

В приемната за граждани на Консулската служба (КС) е инсталирана пощенска кутия, предвидена да поема именно жалби, оплаквания и предложения от посетителите. Тя е инсталирана на основание на Наредбата за административно обслужване и Хартата за правата на клиентите на Посолството на България в Лондон. За мое съжаление при последното отваряне на кутията, тя беше празна, а на протеста пред Посолството, пространството беше пълно. Все още търся логиката. Тази пощенска кутия е заключена и може да бъде отваряна само от комисия, назначена с моя заповед. Тя периодично изготвя доклад до мен за съдържащите се сигнали за нарушения или предложения, които аз на свой ред съм длъжен да докладвам в София.

В приемната за граждани също на видно място е поставена табела с данни за контакт /телефонен номер и имейл/ на Инспектората на МВнР, до който гражданите могат да изпращат сигнали и оплаквания, свързани с административното обслужване. Периодично давам писмени обяснение по такива сигнали.

3. Относно предложението Ви за изготвянето и разпространяването на информационен бюлетин на Посолството

Публикуваме почти ежедневно, а в отделни случаи и по няколко пъти на ден, информация на електронната страница и на фейсбук-страницата на Посолството. Целта е максимално бързо и точно да бъдат информирани сънародниците ни в Обединеното кралство. Фейсбук-страницата на Посолството има 11 000 последователи и е най-посещаваната страница на българско посолство. Вашето предложение не е лишено от логика, но за съжаление Посолството не разполага с кадрови капацитет, който да позволи при постъпването на всяка актуална информация да бъде изготвен бюлетин и същият да бъде разпращан до 10-12 000 последователи. Може би това е и причината другите партньорски посолства също да се въздържат от тази практика.

Като отново Ви благодаря за времето, което сте отделили да споделите с мен съображенията си, и оставайки на Ваше, както и на останалите ни сънародници разположение, Ви моля да приемете израза на отличната ми към Вас почит.

 

Посланик:   Марин РАЙКОВ