Отговор на посланик Марин Райков на постъпило писмо от Мрежа на изборните доброволци във Великобритания

Отговор на посланик Марин Райков на постъпило писмо от Мрежа на изборните доброволци във Великобритания

Уважаеми сънародници, 

Поместваме за Ваша информация отговор на посланик Марин Райков на постъпило писмо от Мрежа на изборните доброволци във Великобритания във връзка с предстоящите на 4 април избори на народни представители, както и полученото писмо:

 

Писмо от Мрежа на изборните доброволци във Великобритания: 

МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ В ЧУЖБИНА
МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

19 февруари 2021г.

 

До Негово Превъзходителство

Г-н Марин Райков, посланик на Република България във Великобритания

Копие до

Г-н Николай Ванчев

Пълномощен министър, завеждащ консулска служба в Лондон

Относно :

Публикуване на информация за постъпили предложения от български граждани във Великобритания за местоположение на избирателните секции, членове на комисии и помещения на интернет и Фейсбук страницата на посолството в Лондон

Уважаеми г-н Райков,

Оценявайки Вашата подкрепа и помощ за организацията и провеждането на предстоящите избори бихме желали да Ви призовем да разпоредите на отговорните лица за изборите във Великобритания да спазят Изборния кодекс, чл.13, ал. 3, като публикуват незабавно на интернет-страниците си информацията за вече постъпилите предложения за местоположение на изборните секции, предложени комисии и помещения.

Местните изборни активисти, които координират процеса по подаване на заявления за гласуване, мотивират и информират сънародниците си да подават заявления. Същевременно те търсят и предлагат подходящо помещение. Изборният кодекс е предвидил прозрачност на информацията в организацията на изборния процес не само по отношение на броя заявления, но и по отношение на изборното помещение. Тази прозрачност е от значение както за ДКП, така и за инициативите на местните изборни доброволци. От една страна, важно е да се знае, къде вече има подадено предложение за помещение, за да няма дублиране на усилията на доброволците. От друга страна, важно е да се знае, къде все още няма подадено предложение, за да може Мрежата на изборните доброволци да подпомогне колегите си по места и ДКП и да може навреме да бъде намерено и предложено подходящо помещение. Обръщаме внимание, че сме свидетели на рекордна по активност кампания за подаване на заявления и че се очертава масивна координационна и организационна работа в кратки срокове, която има нужда от оптимизация от страна на всички партньори в процеса. Очакваме също така подадената информация да бъде осъвременявана ежедневно.

С уважение,

За Мрежа на изборните доброволци в чужбина

Димитър Иванов

Тел. 0041 78 788 18 78

E-Mail: dimiter.ivanov@outlook.com
За Мрежа на изборните доброволци UK
Юлиан Димитров и др.
/ Имената на подкрепилите писмото са публични във Фейсбук групата на изборните доброволци
https://www.facebook.com/groups/429171494803468  /

 

                                   * * * 

Отговор на посланик Марин Райков: 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Много ви благодаря за писмото и направените предложения. Изключително съм доволен, че във Великобритания има толкова активна българска общност, която е готова да подпомогне Посолството в нелеката задача да организира изборите за Народно събрание в сложната обстановка, в която сме всички ние, свързана както с пандемията от КОВИД-19, така и с последствията от БРЕКЗИТ.

Бих искал да изразя своята лична, а и на всички служители на Посолството, ангажираност към осъществяване на един прозрачен процес на подготовка на изборите. Затова и организирах срещата с изявени представители на българската общност на 29 януари в Посолството, въпреки ограниченията, наложени от пандемията. Използвам случая да ви информирам, че имам намерение да направя нещо, което не зная дали има прецедент в досегашната практика, а именно – в края на следващата седмица да поставя на публично обсъждане предложението, което трябва да направя до ЦИК с местата, на които смятам за редно да бъдат разкрити 35те избирателни секции. По този начин ще бъда дадена възможност на българската общност да изрази евентуални аргументирани предложения за промяна на адресите на някои секции, които в Посолството ще разгледаме внимателно, преди да изпратим окончателното ни предложение до ЦИК в законоустановения срок до 9 март. Разбира се, преценката е в моите прерогативи.

В тази връзка, позволете ми да направя уточнението, че в Посолството не са постъпвали предложения от ОРГАНИЗАЦИИ на български граждани, които да бъдат публикувани на сайта, каквото е точното разпореждане на цитирания във вашето писмо чл. 13, ал. 3 от ИК. Мога да ви уверя, че когато и ако такова предложение от организация постъпи, то ще бъде публикувано незабавно, какъвто е случаят и с вашето писмо.

Благодаря много и за информацията за местните активисти и създадената Мрежа на изборните доброволци, които координират процеса по подаване на заявления. В най-скоро време служители на Посолството ще се свържат с някои от тях с оглед на намиране на подходящи помещения и членове на СИК за местата, за които това все още не е направено.

В допълнение, бих искал да ви информирам, че Посолството е отправило официално предложение до ЦИК в подкрепа на призива на българската общност във Великобритания за предоставяне на възможност за електронно пренасочване чрез сайта на ЦИК на вече подадени заявления към одобрените секции. Предложението е да се даде възможност (например до 20 март) на всички, които са подали заявления за места, които не са одобрени за разкриване на избирателна секция, да могат по електронен път да пренасочат своето заявление към вече обявените от ЦИК и създадени с моя заповед секции.

Мога да ви уверя, че аз и екипът на Посолството остават на разположение за съдействие, като напомням за създадения специално за изборите имейл адрес (izboriNS21UK@mfa.bg), който се следи постоянно и от който във възможно най-кратки срокове се отговаря на всички питания на граждани.

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик