Писмо от координаторите на СИК в Кеймбридж и Норич и отговор на посланик Марин Райков

Писмо от координаторите на СИК в Кеймбридж и Норич и отговор на посланик Марин Райков

Публикуваме по-долу получено писмо от координаторите на СИК в Кеймбридж и Норич и отговор на посланик Марин Райков: 

 

До: Г-н М.Райков                                                             От: Бернард Конфортов

Посланик на Република България                              Координатор на СИК Кеймбридж

в Лондон                                                                              bkonfortov@yahoo.co.uk

От: Павлина Боралиева

Координатор на СИК Норич

borixbg@yahoo.com

17 март 2021

 

Относно: Информация относно избирателните списъци в ОК

 

Г-н посланик,

Обръщаме се към вас с молба за промяна в избирателните списъци на избирателните секции в Кеймбридж и Норич. След публикуването на списъците установихме, че този за Кеймбридж съдържа имената на 699 гласоподаватели. От предишен опит знаем, че поне още толкова, незаявили предварително участието си, идват на място за да упражнят правото си на глас. И при най-оптимистични предположения, броят на очакваните най-вероятно ще надхвърли 1000 души, нещо което би било отвъд физическите възможности на секционната комисия.

 

От друга страна, към секцията в Норич са насочени 253 избирателя. При запознаване с бройките по градове в района, установихме, че в Ипсуич са подадени 179 заявления. Разстоянията между трите населени места са приблизително еднакви и ако тези хора бъдат преместени в избирателния списък на секцията в Норич, това би дало възможност на повече граждани да успеят да гласуват и би улеснило значително работата на СИК Кеймбридж.

Не сме сигурни дали това може да бъде осъществено на настоящив етап, но разчитаме на вашето разбиране и съдействие.

 

С уважение

Бернард Конфортов

Павлина Боралиева

 

* * *    * * *    * * * 

Отговор на посланик Марин Райков: 

 

Уважаеми г-н Конфортов,

Уважаема г-жо Боралиева,

Благодаря Ви за изразеното становище и за предложението Ви, което без съмнение представлява интерес поради изложената аргументация. Същевременно, във връзка с молбата Ви за пренасочване на списъка на гласуващите от град Ипсуич към град Норич, а не, както е към момента – към град Кеймбридж, бих искал да уточня, че предложението ни беше направено с оглед на получена информация от жители на Ипсуич, които са изразили своето предпочитание да гласуват в Кеймбридж, както обикновено са правили до момента. Аргументите Ви със сигурност биха били отчетени, ако бяхме запознати с тях по-рано.

За съжаление, Посолството няма правната възможност да изисква пренасочване на вече утвърден от ЦИК списък. Такава възможност нямат и представителите на комисиите в Кеймбридж и Норич. Единствено българските граждани, живущи в Ипсуич, които са включени към избирателния списък на Кеймбридж, биха могли в законоустановения тридневен срок, след публикуване на списъците да подадат жалба до ЦИК (съгласно чл. 33. (1) от Изборния кодекс) и да поискат да бъдат включени към избирателния списък на Норич.

Като посочвам тази възможност, се присъединявам към безпокойството Ви от евентуално събиране на по-голям брой наши сънародници от обективните възможности те да бъдат поети от съответната секция. Във връзка с това използвам възможността отново да напомня, че включването в определен избирателен списък не е равносилно на задължение на гражданите да гласуват именно в тази конкретна секция. Всеки гражданин може да гласува в която секция пожелае, но ако не фигурира в списъка, следва да попълни декларация и СИК го дописва. Ако съгражданите ни в Ипсуич преценят, че секцията в Кеймбридж е твърде натоварена, а тази в Норич не е, то тогава те спокойно биха могли да гласуват в Норич.

Надявам се отговорът ми да Ви е бил полезен.

 

С уважение,

Посланик Марин Райков