Право на отговор на Посланик Марин Райков във връзка с проведено интервю относно проблемите на Българската църковна община в Лондон

Право на отговор на Посланик Марин Райков във връзка с проведено интервю относно проблемите на Българската църковна община в Лондон

Публикуваме получен в Посолството имейл във връзка с предаване относно проблемите на Българската църковна община в Лондон, както и отговор на Посланик Марин Райков.

Файловете могат да бъдат отворени в PDF-формат: