Обръщение на посланик Марин Райков от 8 март 2021 г. относно предстоящите избори за НС на 4 април

Обръщение на посланик Марин Райков от 8 март 2021 г. относно предстоящите избори за НС на 4 април

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

В изпълнение на поетия към вас ангажимент, на 25 февруари поместих на сайта на Посолството и във Фейсбук предварителен сондажен проект на предложението, което предстоеше да направя до ЦИК за местоположението на 35те избирателни секции на територията на Обединеното кралство с оглед на провеждането на изборите за 45то Обикновено Народно събрание. Независимо, че в отделни случаи емоциите и политическите пристрастия надделяваха, повечето ваши коментари бяха изключително полезни и ни помогнаха да изготвим окончателното мое предложение до ЦИК, което отправих днес (8 март), съобразявайки се и със законовите срокове. В него са отразени някои  корекции в местоположението на избирателните секции, продиктувани и от вашите аргументи.

В допълнение към местоположението на секциите, отправих предложение до ЦИК и за консолидиране на подадените заявления за гласуване. То се изразява в това, всички подадени заявления от съседни населени места, за които не би било одобрено откриването на секция, да бъдат включени към избирателния списък на някоя от одобрените секции. Ако това мое предложение бъде прието, ще можем да ускорим изборния процес, защото ще избегнем попълването на декларации от някои избиратели.

След изпращането на предложението, от страна на Посолството оставаме в очакване на крайното решение на ЦИК, както и на нейния отговор по редица мои запитвания, мотивирани от комуникацията с вас. Непосредствено след 13 март, когато ЦИК трябва да определи окончателно местоположението на 35те секции, ще установим контакт с представителите на СИК от одобрените секции, за да започнем съвместна работа по втория етап от организацията на изборния процес в ОК.

Ползвам случая, за да благодаря отново на всички, които участваха в този активен предварителен обмен.

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик