Важна информация за износителите на български стоки във Великобритания

Важна информация за износителите на български стоки във Великобритания

Важна информация за износителите на български стоки във Великобритания:

Напомняме, че

от 1 октомври 2021 г. се въвежда изискването за авансово деклариране и попълване на ветеринарно-медицински формуляри за всички стоки от животински произход.

от 1 януари 2022 г. се въвежда изискването за авансово деклариране и попълване на фито-санитарни формуляри за ниско рискови продукти от растителен произход.