Опровержение на неверни твърдения

Опровержение на неверни твърдения

Във връзка с постъпили в Посолството сигнали за разпространени сред българската общност информации с открито провокативен характер, според които Посланикът на България не е отправил искане за разрешение от британските власти за провеждане на избори в Обединеното кралство, държим да уверим нашите сънародници, че тези „информации“ не отговарят на истината.

В съответствие с чл. 11, ал. 1 на Изборния кодекс, който постановява че ръководителите на дипломатическите и консулски представителства трябва да поискат съгласието на приемащата държава „незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден“ (в конкретния случай – не по-късно от 7 февруари 2021 г.), искането на провеждане на избори на територията на Обединеното кралство бе отправено още на 14 януари 2021 г., четиридесет минути след обявяването от държавния глава на Република България на 04 април 2021 г. като дата, на която ще бъдат проведени изборите.

По изключение поместваме изпратената до Форин офис вербална нота, парафирана от посланик Марин Райков. Допълнително информираме, че междувременно са проведени два допълнителни разговора с представители на Форин офис с настоятелно искане за срочно получаване на положителен отговор по отправеното от Посолството искане.