НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ 1 ОКТОМВРИ 2021 Г.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ 1 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Уважаеми сънародници,

Бихме желали отново да насочим Вашето внимание към новите правила за влизане на територията на Обединеното кралство, които са в сила от 1 октомври 2021 г.

Българските граждани, както и всички граждани на държави от Европейския съюз, за да влязат на територията на Обединеното кралство трябва да използват валиден паспорт за доказване на своята самоличност.

От 1 октомври т.г. с лична карта ще могат да пътуват до Обединеното кралство лицата, които са придобили статут по Схемата за уседналост или са подали заявление за такъв, но все още не са получили решение от компетентните власти, и тези, на които правото да пътуват с лична карта до Обединеното кралство е гарантирано със Споразумението за оттегляне, като например погранични работници и притежатели на разрешение за получаване на планирано лечение (удостоверение S2).

С оглед избягване на отказ за влизане в страната или забавяне по време на  граничните проверки, препоръчваме всички български граждани преди пътуване до Обединеното кралство да се уверят, че разполагат с необходимите документи. В тази връзка бихме желали да обърнем внимание също така, че от 1 януари 2021 г. Обединеното кралство прилага нова имиграционна система и освен проверка на самоличността, граничните служби могат да извършват и проверки, свързани с това дали лицата разполагат с нужните документи, съобразно целта на тяхното пътуване (работа, обучение и др.).

С обща информация за условията за влизането в Обединеното кралство може да се запознаете на следната страница на британското правителство:

Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen – GOV.UK (www.gov.uk)

Публикуваме получено в Посолството писмо от Генералния директор на Граничната служба на Обединеното кралство относно предстоящите промени.

Писмо от Гранична полиция на ОК