Ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Публикуваме ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в Обединеното кралство: