Писмо от Мрежа на изборните доброволци и отговор на посланик Марин Райков

Писмо от Мрежа на изборните доброволци и отговор на посланик Марин Райков

Публикуваме писмо от Мрежа на изборните доброволци, адресирано до посланик Марин Райков, както и неговия отговор:  

 

МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ

22 февруари 2021г.

До

Г-н Марин Райков

Извънреден и пълномощен посланик на

Република България в Обединеното Кралство

Относно :

Извънредна ситуация във Великобритания за парламентарни избори на 4 април 2021 година: предложение за съвместни действия

Уважаеми г-н Посланик,

Благодарим за Вашия отговор от 19 февруари

Най-напред държим да подчертаем, че чл.13, ал. 3 Изборният кодекс не адресира формални организации на български граждани, регистрирани в България или в чужбина. Под „организация на български граждани“ следва да се разбира всяка спонтанна доброволческа инициатива на български граждани, които желаят да съдействат за откриване на изборна секция и за организиране и провеждане на изборния ден. Освен от дългогодишната изборна история извън страната, това става ясно и от следните факти:

∙ Изборният кодекс не предвижда процедура за проверка и валидация на официалния статут на „организацията на българските граждани“, каквато процедура се предвижда за останалите участници в изборния процес, като партии, инициативни комитети, неправителствени организации, които регистрират наблюдатели и т.н.

∙ Известно е, че формални български организации като български училища, танцови състави или културни дружества могат да подпомагат или дори да организират изборния процес, но често те нямат капацитет, опит или желание да извършват несвойствена за тях дейност, за която те не са специализирани.

∙ В официалното обръщение на Посолството до българските граждани в Обединеното Кралство от 12 февруари 2021г. пишете: «Уважаеми сънародници, …Очаквам срочно да постъпят в Посолството и вашите предложения за помещения и за членове на СИК в местата, в които може да бъде открита избирателна секция.».

Факт е, че Вие в духа на закона се обръщате директно към българските граждани и очаквате техните директни предложения за помещения и членове на СИК.

Посолствата в Берлин, Берн, Брюксел, Отава и генералното консулство в Торонто вече са публикували както предложения на Мрежата на изборните доброволци по света, една неформална организация на български граждани извън страната, така и предложения на други неформални граждански инициативи и формални организации на български граждани.

В заключение: няма логика и практика да интерпретираме чл.13, ал. 3 Изборния кодекс по начин, който прави разлика между спонтанните граждански инициативи и формалните организации на гражданите.

Отново Ви призоваваме да публикувате на страницата на Посолството всички предложения за помещения, както и техния източник. Още повече, че възнамерявате да организирате публично обсъждане на предложението, което трябва да направите до ЦИК с местата, в които смятате да бъдат разкрити 35те избирателни секции. Какъв смисъл ще има едно публично обсъждане, без предварително и на всички участници в обсъждането да е известна организационната и логистична готовност на всяко едно място за провеждане на изборите?

На второ място, по всичко личи, че се очертават между 70 и 100 места в Обединеното Кралство, за които ще бъдат подадени минимум 60 заявления за гласуване до крайния срок 9 март.

На избори 2017 във Великобритания са подадени 4696 заявления, а са гласували 18099 души.

Към днешна дата и час за избори 2021 във Великобритания са подадени 8411 заявления .

До края на кампанията по подаване на заявления е реалистично да очакваме заявленията да надвишат 12000 броя. Това означава 2,5 пъти повече заявления за гласуване във Великобритания на избори 2021 в сравнение с избори 2017. Работейки със същия коефициент 2.5 по отношение на очаквания брой гласували на избори 2021 в сравнение с избори 2017, получаваме прогнозната цифра от общо 45 000 души, които се очаква да имат желание да упражнят правото си на глас във Великобритания на 4 април 2021г. При 35 секции за цяла Великобритания, това прави средно по над 1200 души на секция, или по над 2000 души средно на секция в Лондон, ако част от 35те секции са извън района на Лондон.

Очевидно не съществува вариант, при който допустимите от Изборния закон 35 секции ще бъдат достатъчни да поемат желаещите да гласуват български граждани от една общност, която по официални данни наброява над 200 000 души и показва рекордна мотивация да гласува.

Преценката, основана на обективни факти и логически взаимовръзки, показва, че задачата за „оптимизация“ няма решение във физическия свят. Няма да помогне и по същество полезната и иновативна мярка, предложена на ЦИК от Вас – електронно пренасочване чрез сайта на ЦИК на вече подадени заявления към одобрените секции от неодобрени такива от избирателите, подали заявления в последните.

Никой, включително и Посолството, при най-добро желание, няма капацитет да поеме отговорността за това, което се очертава да се случи във Великобритания на 4 април 2021г, и то в условия на пандемия.

Уважаеми г-н Посланик,

Промяна на Изборния кодекс в частта му за секциите извън страната поради извънредна ситуация във Великобритания не е прецедент.

На избори и референдум 2016 година във Великобритания бяха подадени заявления за около 50 секции извън ДКП, при разрешени тогава общо 35, за всички страни (без значение, дали в ЕС или извън ЕС). Българският парламент гласува около 10 дни преди датата на изборите промени в Изборния кодекс, с които позволи отварянето на над 35 секции във Великобритания.

Изборни доброволци в рамките на Мрежата приветстват готовността Ви да направите прецедент в досегашната практика. Затова отправяме предложение към Вас да подкрепите публично лансираната петиция за незабавна промяна на Изборния кодекс по отношение на чл. 14, ал. 5.

Това е било преди и остава и сега единственото смислено решение на ситуацията във Великобритания за изборите на 4 април 2021г.

С уважение,

За Мрежа на изборните доброволци във Великобритания

Димитър Иванов

 

* * *

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

Във връзка с Вашето писмо отново бих искал да Ви уверя, че в Посолството спазваме всички законови разпоредби, включително с оглед на постъпили заявления. Както и Вие отбелязвате, още на 12 февруари отправих апел към българските граждани да се свържат срочно с Посолството, за да можем заедно да организираме тези избори в сложната обстановка, в която всички сме поставени. Мога да Ви уверя, че всички постъпили предложения на официалния мейл за изборите са обработени и анализирани. Служители от Посолството са се свързали, по един или друг начин, с всички, които по официалния ред са изразили желание да помогнат. Ако по някакво стечение на обстоятелствата някой не е получил отговор на своето запитване, бих искал да се извиня за пропуска, тъй като със сигурност това не е умишлено.

Както Ви информирах в предишното писмо, в края на тази работна седмица ще публикувам списък с моето аргументирано виждане към този момент къде би трябвало да се разкрият избирателни секции. В този списък ще бъде включена и информация за наличните към момента помещения, къде вече има събрани желаещи за членове на СИК и на кои места ще имаме необходимост от допълнително съдействие от българската общност. След това ще имаме около 10 дена, преди изтичане на законовия срок, в който трябва да предам своето предложение на ЦИК. Според мен този период е достатъчен, както за евентуални уточнения в предложенията, на основа на мотивирани предложения на българските граждани, така и за намиране на помещения и попълване на СИК за местата, където това все още е необходимо.

Държа да уточня, че освен таблицата с предложенията, която ще публикуваме, на сайта на ЦИК е налице изчерпателна информация за всички, подали заявления за гласуване във Великобритания. След като бъдат одобрени от ЦИК, в законовия срок ще бъдат публикувани и членовете на съответните СИК.

Използвам случая да отправя благодарност към всички български граждани, които вече активно и добронамерено се включиха към усилията на Посолството и да информирам още веднъж тези от тях, които имат желание да помогнат, но все още не са изпратили мейл на izboriNS21UK@mfa.bg, че не е късно да го направят.

 

С уважение,

Марин Райков

Посланик