Среща на посланик Райков с български медии в Лондон

Среща на посланик Райков с български медии в Лондон

На 3 юли в Посолството на Република България в Лондон се проведе първа опознавателна среща на посланик Марин Райков с представителите на български медии в Лондон.

В приветствието си към гостите, посланик Райков акцентира върху значимостта на съвместната работа с медиите и върху моралното призвание на журналистическата професия, което обуславя качествената журналистика, въпреки конкурентната икономическа среда, в която функционират медиите.

Бяха обсъдени начините за взаимодействие между Посолството и българските медии във Великобритания, включително и възможностите за съвместни усилия, които да допринесат за по-доброто информиране на българските граждани в Обединеното кралство относно техните права и начините за уреждане на техния статут в контекста на Брекзит.