Информация за получаване на медицинска помощ или животоспасяващи лекарства от страна на краткосрочно пребиваващи в Обединеното кралство

Информация за получаване на медицинска помощ или животоспасяващи лекарства от страна на краткосрочно пребиваващи в Обединеното кралство

Уважаеми сънародници,

Във връзка с  временното преустановяване на директните полети между Великобритания и България заради новия щам на COVID-19 и при нужда от спешна или неотложна необходимост от медицинска помощ, моля да се запознаете с приложената информация, предназначена за краткосрочно пребиваващи на територията на Великобритания български граждани:

При временен престой (като туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и други подобни случаи) в Обединеното кралство и при възникване спешна или неотложна необходимост от медицинска помощ, българските граждани могат да ползват своята ЕЗОК (Европейска здравна карта) и да удостоверят своите права пред лекуващия ги лекар/лечебно заведение за да получат безплатно необходимото медицинска помощ.

Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи у себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция) може да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или със съответен формуляр) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

В случай, че осигуреното лице заплати суми за оказана спешна или неотложна помощ, то може да заяви възстановяване на такива разходи от Националната здравноосигурителна каса.

( Виж: https://www.nhif.bg/page/196 ).

Българските граждани и на членовете на техните семейства, които са осигурени съгласно българското законодателство и които пребивават в Обединеното кралство могат да ползват медицинска помощ в пълен обем, който е гарантиран и за британските граждани, след като са се регистрирали към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр S1/S072.

При необходимост от допълнителна информация може да се обърнете към Националната здравноосигурителна каса (https://www.nhif.bg/page/contacts).

Граждани, които приемат животоспасяващи ЛЕКАРСТВА и които по някаква причина не могат да си ги набавят в Обединеното кралство (например поради това, че са изгубили или са забравили своята Европейска здравна карта или по други УВАЖИТЕЛНИ причини), могат да се свържат с Посолството за допълнителна информация. По този въпрос, както и при други въпроси, можете да се обърнете към Посолството на следните емайл адреси:

social@bulgarianembassy.org.uk   или

consular@bulgarianembassy.org.uk

като моля да посочите имена и Ваш телефон за контакт.