Важна информация за шофьорите на камиони преминаващи от ОК във Франция

Важна информация за шофьорите на камиони преминаващи от ОК във Франция

Във връзка с въведените от британските власти от 01.01.2021 г допълнителни правила за прилагане на изискванията за преминаване от Обединеното кралство към Франция след отрицателен тест за коронавирус, както и за преминаване на камиони през област Кент в посока към пристанище Дувър и към Евротунела, бихме желали да информираме българските превозвачи относно следното: 

Във връзка с въведените от британските власти, считано от 01.01.2021 г, допълнителни правила за прилагане на изискванията за преминаване на камиони от Обединеното кралство към Франция, съветваме шофьорите на камиони, преди да отпътуват за Кент, да продължават да следват указанията на @KentHighways and Highways England за последните актуализации по условията на трафика.

Припомняме, че за да напуснат Обединеното кралство в посока Франция, шофьорите на камиони трябва задължително да си направят бърз антигенен тест за COVID-19. Неспазването на това изискване ще доведе до отказ за пътуване към Франция.

Информация кои са местата, на които шофьорите на камиони могат да получат указания за актуалните правила, които е нужно следват, както и къде могат да си направят тестове за COVID-19, се намира на следните интернет връзки:

 Haulier advice site locations – GOV.UK (www.gov.uk)

(на сайта е приложена и карта на тези локации)

https://www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel

На тези локации, определени от британското Министерството на транспорта на вниманието на шофьорите на камиони, се предоставят следната информация и услуги:

  • за правилата и документите, необходими за придвижване на стоки между Обединеното кралство и ЕС;
  • безплатна проверка за готовността за преминаване на границата, за да са сигурни шофьорите на камиони, че разполагат с нужните документи за преминаване на границата между с ЕС;
  • помощ за проверка дали камионът отговаря на изискванията за преминаване на границата.

Всички шофьори на камиони, които ще преминават границата между Обединеното кралство и ЕС през пристанището на Дувър или Евротунела (Eurotunnel), следва да спазват въведеното изискване за наличие на разрешение за достъп до област Кент (Kent Access Permit KAP), като се има предвид следното:

– с кандидатстването за разрешение за достъп до област Кент се извършва проверка дали шофьорите на камиони имат необходимите документи, за да преминет границата между Великобритания и ЕС през пристанището на Дувър или Евротунела (Eurotunnel);

– не е необходимо разрешение за достъп до област Kent (KAP), ако камионът е под 7,5 тона или излиза от ОК от друго пристанище;

от 1 януари 2021 г. шофьорите на тежкотоварни камиони трябва да имат KAP, за да пътуват през област Кент до пристанище Дувър или Евротунела и оттам до ЕС. Изискването е на британските власти с цел управление на трафика, като целта е предварително да потвърди, че шофьорите имат нужните документи за контрол на вноса в ЕС;

– кой се нуждае от разрешение за достъп до област Кент, Обединено кралство (Kent Access Permit (KAP): –  нуждаете се от KAP, ако камионът попада в следните две основания:  напускането  на Обединеното кралство е от пристанище Дувър или Евротунела и камионът е над 7,5 тона. Разрешението (КАР) ще е необходимо дори ако камионът не превозва стоки или ако носи само поща;

всяко разрешение е валидно за 24 часа;

– нуждаете се от ново разрешение всеки път, когато камионът напуска Обединеното кралство;

– шофьорът може да бъде спрян и глобен до £ 300 за влизане в Кент, ако няма разрешение за достъп на Кент, или за представяне на декларация с невярно съдържание при пътуване до пристанище Дувър или Евротунел.

кой не се нуждае от разрешение: не се нуждаете от разрешение за достъп до област Кент (Kent Access PermitKAP), ако: камионът тежи 7,5 тона или по-малко, както и ако не напускате Обединеното кралство от пристанището на Дувър или от Евротунела, като не извършвате транспорт в тези направления, а единствено управлявате тежкотоварен камион през или в област Кент, или оставяте ремарке, което ще бъде прекарано през границата.

Подробна информация за въведеното изискване за наличие на разрешение за достъп до област Кент (Kent Access PermitKAP) е налице на следната интернет връзка:

https://www.gov.uk/check-hgv-border

Кандидатстването за разрешение за достъп до област Кент става онлайн чрез приложената интернет връзка. За да бъде получено разрешението, трябва да се потвърди, че шофьорът на камион има нужните митнически документи и документи за износ преди пътуването на камиона, като с това искане фактически се потвърждава от шофьора, че камионът отговаря на изискванията на ЕС за внос. Посочено е, че процедурата по кандидатстване отнема около 5 минути.

Ако камионът не отговаря на изискванията да премине границата, ще бъдат дадени инструкции как да се получат необходимите документи. Ако е налице правилната документация, ще бъде изпратено  разрешение за достъп до област Кент (KAP) на имейла, който е даден за контакт при изпращане на искането. Шофьорите трябва да разполагат с разрешението в електронен вид (под формата на получения имейл), а също и с печатно (принтирано на хартия) копие. Разрешението е валидно само за 24-часовия период, посочен в разрешителното. Шофьорът трябва да влезе в Кент и да премине границата в този период. Ако шофьорът пристигне на границата преди или след този 24-часов период, следва да се кандидатства за ново разрешение.