Сигнали срещу некоректни работодатели

При проблеми по отношение на заетостта

Работници, които имат съмнения, че не им е изплатена минималната почасова ставка следва да се свържат със Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS) на телефон 0300 123 1100.

При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се:

  • изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;
  • осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;
  • обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.

В случаи на проблеми със заетостта свързани с агенции за временна заетост, сигнал може да се подаде към Инспектората на посредническите агенции (Employment Agency Standards Inspectorate) на електронна поща: eas@beis.gov.uk, да се обади на телефон 0207 215 5000 или да пише до Инспектората на посреднически агенции към Департамент на бизнеса, енергетиката и промишлената политика на следния адрес: 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

В случай на проблеми със заетостта в сферата на селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки, можете да подадете сигнал към Регулаторния орган (Gangmasters Licensing Authority) на следния адрес: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form/

Информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място може да получите от Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS)

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

https://www.gov.uk/pay-and-work-rights

Консултация по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси може да получите от мрежата на информационните и консултантски бюра – Citizens Advice Bureau

https://www.citizensadvice.org.uk/

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

В случай на инцидент на работното място, може да подадете сигнал на следната електронна страница:

http://www.hse.gov.uk/riddor/index.htm

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Повече информация може да бъде получена тук:

https://www.gov.uk/employment-tribunals

https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals