Достъп до пазара на труда

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС.

Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може да се подават на адрес: report-it.org.uk, както и на телефона на полицията – 101.

 

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпаднаха на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.

Информация за сезонните работници, които предвиждат да работят във Великобритания през 2019 и 2020 г.: https://www.gov.uk/government/publications/employing-eu-seasonal-workers-after-the-uk-leaves-the-eu

 

Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен национален номер за цялата страна:

Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0345 600 0643 (с работно време: понеделник – петък от 8.30 до 18 ч.).

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

Повече информация може да се получи на следните интернет страници:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number

https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-get-your-national-insurance-number-in-writing-ca5403

Всички граждани имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна дейност (вкл. договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки. Вие автоматично ще получите UTR номер, когато се регистрирате като самостоятелно заето лице или когато регистрирате ваша компания (limited company).

https://www.gov.uk/topic/business-tax/self-employed

https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return/register-if-youre-self-employed

https://www.gov.uk/find-lost-utr-number

Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

 

За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:

  • За лекари – английски лекарски съюз: http://www.gmc-uk.org ,
  • За зъболекари – английски зъболекарски съюз: http://www.gdc-uk.org ,
  • За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/

Всеки служител следва да получава най-малко нормативно установеното минимално възнаграждение за всеки отработен час:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage

Петте най-често допускани грешки от работодателите при изплащане на минималната работна заплата са следните:

  1. Не се изплаща минималното почасово възнаграждение на работниците – обикновено тази грешка е следствие от ненавременно прилагане на годишната актуалицазия на минималните почасови ставки, пропуснати рождени дати, при които едно лице преминава от една категория в друга или грешки свързани с прилагане на ставките за стажанти.
  2. Неправомерни отчисления, чрез които изплащаната почасова заплата попада под минималните установени прагове – например това са отчисления за униформи, материали, предпазни средства, настаняване, транспорт.
  3. Включване на определени бонуси при изчисляване на заплащането на работниците за целите на калкулиране на минимално почасово заплащане.
  4. Грешка при определяне на статута на работника (worker) като стажант, самостоятелно зает или доброволец. Подробен гайд е наличен на следния адрес: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http:/www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@employ/documents/digitalasset/dg_199451.pdf
  5. Неплатено работно време – в случаите, когато ви се плаща за по-малко часове, отколкото реално сте работили. Например за времето прекарано в проверки за сигурността, времето за затваряне на магазин или за времето прекарано в обучение.