Достъп до пазара на труда

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС.

Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може да се подават на адрес: report-it.org.uk, както и на телефона на полицията – 101.

 

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпаднаха на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.

 

Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен национален номер за цялата страна:

Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0345 600 0643 (с работно време: понеделник – петък от 8.30 до 18 ч.).

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

Повече информация може да се получи на следните интернет страници:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number

https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-get-your-national-insurance-number-in-writing-ca5403

Всички граждани имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна дейност (вкл. договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки. Вие автоматично ще получите UTR номер, когато се регистрирате като самостоятелно заето лице или когато регистрирате ваша компания (limited company).

https://www.gov.uk/topic/business-tax/self-employed

https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return/register-if-youre-self-employed

https://www.gov.uk/find-lost-utr-number

Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

 

За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:

  • За лекари – английски лекарски съюз: http://www.gmc-uk.org ,
  • За зъболекари – английски зъболекарски съюз: http://www.gdc-uk.org ,
  • За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/