Трудова експлоатация

Трафик на хора с цел трудова експлоатация и нарушения на трудовото законодателство Ако едно или повече от изброените по-долу нарушения са възникнали в условията на заетост, в която гражданинът е попаднал, то следва да се потърси помощ от съответните компетентни институции:

 • Заплаща такса за намиране на работа;
 • Няма възможност да организира самостоятелно пътуването до Обединеното кралство и не е запознато с маршрута от началната точка до крайната дестинация;
 • Извършва работа, която не иска да извършва;
 • Условията на труд се различават драстично от тези, които първоначално са били договорени;
 • Работи без трудов договор или е подписал договор на език, който не разбира и условията на труд са неустановени;
 • Работи, без да му бъде заплащано;
 • Не знае колко точно е неговата заплата и какви законни отчисления могат да се правят от нея;
 • Получава по-малко от националната минимална работна заплата;
 • Плащанията са нередовни или често закъсняват;
 • Натрупва неоснователен финансов дълг към лицето, което осигурява заетостта за предоставени услуги като назначаване на работа, транспорт, храна и други;
 • Работи много над допустимите работни часове на ден;
 • Живее в квартира, осигурена от работодателя, при условия, които не контролира;
 • Няма свобода за излизане от квартирата и свобода на придвижване;
 • Нощува там, където работи; средата е нездравословна, без елементарни санитарни условия и възможност за самостоятелност;
 • Не може да посочи своето местоположение и адрес;
 • Няма достъп до средства за комуникация или работодателят упражнява контрол върху контактите на лицето с други хора;
 • Документът за самоличност (паспорт/личната карта), билет за връщане и други документи са взети от работодателя и не са получени обратно при поискване. Работодателят има право да изиска документ за самоличност, за да направи копие, но трябва да върне документа незабавно;
 • Предоставяне на информация за банковата сметка, която би позволила на други лица да я управляват (вкл. допускане банковите извлечения да се изпращат на адрес, на който лицето не живее);

Всяка заетост, при която работодателят отправя заплахи към лицето или членове на неговото семейство.

Търсещите работа граждани никога не трябва да подписват договори и други документи, в чието съдържание не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.

Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, то следва да се свърже с регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority – GLA):

 • Конфиденциална безплатна телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 432 0804;
 • Телефон на отдела, разследващ сигнали – 0115 959 7052;
 • Електронен адрес: intelligence@gla.gsi.gov.uk, като е желателно да се предостави колкото може повече информация за нарушението;
 • Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form/

При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLA и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай – 999).

Сигнал за престъпление, който в последствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers:

 

Сигнали за нарушения, в зависимост от обстоятелствата по конкретните случаи, могат да бъдат оправяни и пред български институции:

Национална комисия за борба с трафика на хора:

http://www.antitraffic.government.bg

https://www.facebook.com/NCCTHB/

гр. София, тел. +359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.); e-mail: office@antitraffic.government.bg.

 

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

гр. София, тел. +359 2 807 80 50

http://www.antitraffic.government.bg

Повече информация по отношение трафика на хора може да намерите на следните адреси:

Благоевград, тел.: +359 73 86 77 77; e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Варна, тел.: +359 52 820 677; e-mail: varna@antitraffic.government.bg

Монтана, тел.: +359 96305 471; e-mail: montana@antitraffic.government.bg

Пловдив, +359 32 622 136; e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Сливен, тел.: +359 44 61 11 02; e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Русе, тел.: +359 82 841 918; e-mail: ruse@antitraffic.government.bg

Пазарджик, тел.: +359 34 402 241; e-mail: pazardiik@antitraffic.government.bg

Велико Търново, тел.: +359 62 619 222; e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg

Бургас, тел.: +359 56 814 218; e-mail: burgas@antitraffic.government.bg

 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гореща телефонна линия – 0700 17 670