Здравеопазване

Здравеопазване

Достъпът до здравната система във Великобритания е обвързан с това едно лице да бъде постоянно живеещо в Обединеното кралство. Това понятие обаче не е дефинирано в нормативен акт, а има насоки и тълкуване, като окончателното решение се взима от съответното здравно заведение.

Важно е възможно най-скоро след пристигането да се регистрирате при общопрактикуващ лекар. Информация за практиките, в района, в който ще живеете можете да намерите тук:

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4 

На практика за граждани на ЕС, при които поне единият член на семейството работи легално на територията на Обединеното кралство не би следвало да има проблеми с достъп до здравни услуги, но следва да проверите предварително, предвид необходимостта да бъдете обхваната от системата възможно най-скоро след Вашето пристигане.

Европейската здравна карта, издадена от НЗОК, може да бъде използвана за достъп до здравни услуги, вкл. по отношение на бременност и раждане, но това ще бъде свързано и с проверки на това дали здравноосигурителните Ви права в България са непрекъснати.