Достъп до кутия за предложения и оплаквания

Достъп до кутия за предложения и оплаквания

Във връзка с постъпило оплакване, че гражданите нямат достъп до кутията за предложения и оплаквания в случаите, когато те нямат записан час за консулски услуги, информираме, че на служителите по охрана са дадени указания да допускат без ред граждани, които влизат единственo с цел пускане на предложения/оплаквания в кутията.

Това ще може да се прави в рамките на приемното време на Консулската служба от 9:00 до 13:30 ч.

Подчертаваме, че няма да се допуска влизането само до кутията да бъде повод за пререждане на опашката.