Ученически конкурс за есе на Посолството на България в Лондон по повод 24 май

Ученически конкурс за есе на Посолството на България в Лондон по повод  24 май

Уважаеми директори на български училища в Обединеното кралство,

Тази година отбелязваме един от най-светлите български празници – 24 май – под рестрикциите, наложени поради пандемията от Ковид-19, които макар и облекчени, ограничават мащаба на събитията, които бихме могли да организираме. Затова бих желал предложа тази година един малко по-различен израз на общото желание да отбележим този ключов за българската идентичност ден. Заедно с Българското училище “Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон взех решение да обявя конкурс за учениците от
гимназиалните класове на българските училища в Обединеното кралство.

Краен срок за участие в конкурса ще бъде 24 часа на 24 май 2021 г.

Конкурсът е с две възможности за теми, една литературна и една историческа, като всеки участник може да избере една:

1. Как бихте коментирали следната мисъл: “Нашата писменост и нашият език са нашето най-трайно духовно отечество”?

2. Как бихте коментирали темата за свободата и държавността в контекста на живота, борбите и трагичния край на българския цар Самуил (†1014)? Какви размисли и чувства събужда във Вас разказът за последните моменти от живота на цар Самуил преди смъртта му – разговорът с изповедника епископ Емилиян и мислите му, пресъздадени от големия български писател Димитър Талев в романа „Самуил“:

„Епископът едва сега погледна царя и попита:
– Ти готов ли си да се разкаеш, царю?
Срещу погледа му живо припламна погледът на Самуила:
– Всичко върших за царството и за людете му. Друго няма да кажа дори и пред лицето на бога. Царството и людете му. Това слагам в другото блюдо на везните.
Епископът мълча дълго. Не каза нищо повече и царят.

Царят живя още два дни. И не се усети вече нито за един миг по-силен, а изпадаше в някакъв все по-дълбок унес. Попита още няколко пъти за сина си Радомира; тая мисъл не угасваше в ума му, а и тя беше не толкова за сина, колкото за царството и за новия цар, който трябваше да го замести.“

В рамките на посочения по-горе срок, всички заинтересувани български неделни училища, одобрени от МОН, следва чрез директора или друг определен учител да изпратят по имейл в Посолството (embassy.London@mfa.bg ) есетата на техните ученици от гимназиалния курс (8-12 клас), желаещи да участват в конкурса, като есетата следва да са с дължина между 600 и 800 думи. Няма да се
приемат есета, изпратени индивидуално, след крайния срок, с различна дължина от определения лимит или неотговарящи на други от описаните тук критерии.

Есетата ще бъдат анонимизирани от страна на Посолството, след което само под номер, даден от Посолството, ще бъдат изпратени за оценка на жури от Българското училище “Иван Станчов” към Посолството.

Двамата победители в конкурса, в двете направления, ще бъдат поканени лично от мен като избрани участници в инициативата “Посланик за един ден”. Това ще даде възможност в периода след 24 май да организирам за всеки от двамата победители възможност да прекарат няколко часа с мен в посланическия
кабинет, да се запознаят с работата на посланика и на Посолството като цяло, а в последствие, заедно със съответните преподаватели по дисциплината на есето и с родителите на ученика – да участват в работен обяд с мен в Посолството.

Пожелавам успех на всички участници и ползвам отново случая, за да честитя на всички ученици, родители и преподаватели предстоящият Ден на българската писменост, просвета и култура!

Посланик Марин РАЙКОВ