Подаване на електронни заявления за включване в списък за гласуване в чужбина

Подаване на електронни заявления за включване в списък за гласуване в чужбина

Уважаеми сънародници,

Представяме на Вашето внимание писмо от Посланик Марин Райков във връзка с възможността за подаване на електронно заявление за гласуване в чужбина. Електронният формуляр е достъпен на следния адрес: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/zayavlenie.