Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с изборите за НС на 4 април

Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с изборите за НС на 4 април

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

В продължение на подхода, който възприех от самото начало на пълна прозрачност и редовно предоставяне на информация, бих искал да ви съобщя, че подготовката на изборите е към своя край. Посолството положи всички възможни усилия да осигури възможност за нормалното протичане на изборния ден, доколкото позволяват обстоятелствата и обстановката, в която всички живеем. Смятам, че тук е моментът да изкажа своята и на колегите от Посолството благодарност за всички представители на българската общност, които се ангажираха с нелеката задача да ни окажат всевъзможно съдействие, жертвайки своето време и дори лични финансови средства. Благодарим и на всички, които се съгласиха да поемат непривичната за тях задача и отговорност да бъдат т.нар. представители на държавата в СИК. Без всички вас и в тази обстановка нямаше да е възможно провеждането на избори на територията на Обединеното кралство!

В допълнение, имам удоволствието да ви информирам, че днес ще се проведе поредната онлайн среща, този път с председателите и представителите на държавата в СИК на територията на Обединеното кралство. Срещата има за цел да се изяснят всички останали детайли около изборния процес. Тя се организира в този момент, тъй като едва на този етап разполагаме с официалните състави на всички СИК, както и с координатите на всички участници.

Уверен съм, че с общите усилия на всички, Посолство, СИК, доброволци и всички останали, ангажирани с изборния процес, изборите на 4 април на територията на Обединеното кралство ще преминат успешно. За целта, отново призовавам за отговорно поведение и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки от всеки един участник в изборния процес, било то член на СИК, гласоподавател, или доброволец. Пазете собственото здраве и здравето на останалите!

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик