Активиране на платформата на сайта на ЦИК за подаване на онлайн-заявления за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Активиране на платформата на сайта на ЦИК за подаване на онлайн-заявления за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Уважаеми сънародници,

Бихме искали да ви напомним, че вече е активирана платформата на сайта на ЦИК за подаване на онлайн-заявления за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Онлайн заявление може да подадете на ТОЗИ ЛИНК

В допълнение, със свое Решение № 18-НС от 15 май 2021 г. ЦИК одобри образеца на Заявление за гласуване извън страната.

Образецът е Приложение № 21 и може да бъде свален от сайта на ЦИК, където са поместени и другите приложения, одобрени от ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents

Образецът (приложение №21) можете да свалите и директно от ТОЗИ ЛИНК 

Напомняме, че Чл. 16. (1) от Изборния кодекс гласи: „Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни (до 15 юни) преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Обръщаме внимание, че съгласно Изборния кодекс „изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 ИК.“ 

Адресът на Посолството, на който могат да се изпращат заявленията е:
Embassy of Bulgaria, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK

С оглед на облекчаване на изборния процес в деня на изборите и намаляване на времето за чакане, както и избягване на попълването на Декларация, призоваваме всички граждани, които биха имали намерение да гласуват да се възползват максимално от възможността за предварителна регистрация!

Това важи и за секции, за които вече са събрани необходимите заявления, за да бъдат разкрити. Колкото повече граждани се регистрират и бъдат включени предварително в избирателния списък, толкова по-гладко ще протече изборният процес на 11 юли! Не забравяйте и че от броя подадени заявления ще зависи и наличието на машинно гласуване в съответната секция.

 

С уважение,

Марин Райков

Посланик