Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Обръщение на посланик Марин Райков относно предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Уважаеми сънародници,

Във връзка с Указ № 130 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39/12.05.2021г.), бих искал да ви информирам, че незабавно след обявяване на указа изпратих Вербална нота до Форин офис с искане за разкриване на неограничен брой секции на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Остров Ман и Нормандските острови (the Channel Islands). Както и при предходните избори, ще положим всички усилия за получаване на безусловно разрешение за провеждане на изборите на всички места, които отговорят на законовите изисквания съгласно Изборния кодекс.

Използвам случая да изразя своето и на колегите от Посолството намерение да продължим и надградим изграденото по време на подготовката за изборите през април сътрудничество с българската общност в нелеката задача заедно да организираме успешно предстоящите избори. Предвид промените в Изборния кодекс, подкрепата и активното участие на българската общност ще имат още по-ключово значение и роля в този процес.

В тази връзка бих искал да уточня, че мейлът izboriNS21UK@mfa.bg продължава да е активен и на него може да изразите своето желание и готовност за оказване на съдействие, като посочите конкретно в какво се изразява то – участие в СИК, налично помещение, координационна роля, или друго.

Моля, не изпращайте на мейла заявления за разкриване на секции! ЦИК ще вземе своевременно решение и ще информира кога ще започне кампанията за подаване на заявления и всеки желаещ ще може да подаде такова, или по електронен път чрез сайта на ЦИК, или на хартия чрез Посолството.
Предварително благодарим на всички, които оказват и ще окажат съдействие!

С уважение,

Марин Райков
Посланик