Информационен ден по трудови, социални и консулски въпроси

Информационен ден по трудови, социални и консулски въпроси

На 17 февруари 2018 г. бе проведен изнесен информационен ден по трудови, социални и консулски въпроси в община Брент.  Събитието бе организирано от Посолството на Република България в Лондон и неправителствената организация „Българска социална платформа“.

По време на информационния ден, ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси, г-н Васил Асенов, предостави индивидуални консултации по въпроси, свързани с британската осигурителна система. Г-жа Мария Ангелиева, завеждащ Консулската служба консултира българските граждани по конкретни консулски въпроси.

Българските граждани, живеещи на територията на община Брент, участвали в информационния ден, изразиха своята благодарност  за предоставените професионални консултации.